"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Dự án CFLI _Nâng cao năng lực phụ nữ Khmer

Nhằm giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh, dự án LFLI Trà Vinh kỳ vọng nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng với BĐKH, nhất là cộng đồng người dân tộc Khmer. (Updated: 4/4/2017)   ...Xem tiếp»

Học bổng thạc sĩ Phát triển Nông thôn

International Master of Science in Rural Development (IMRD). (Updated: 7/2/2017)   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v nhận Quyết định và bằng tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHCT) nhận Quyết định và Bằng tốt nghiệp cần thực hiện như sau:   ...Xem tiếp»

Thông báo - Học bổng

Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài Lien VietPostBank", NH: 2011-2012   ...Xem tiếp»

Tất cả »