Thông tin chính

Nhằm giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh, dự án LFLI Trà Vinh kỳ vọng nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng với BĐKH, nhất là cộng đồng người dân tộc Khmer.

(Updated: 4/4/2017)

Xem tiếp »


International Master of Science in Rural Development (IMRD).

(Updated: 7/2/2017)

Xem tiếp »


Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHCT) nhận Quyết định và Bằng tốt nghiệp cần thực hiện như sau:

Xem tiếp »


Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài Lien VietPostBank", NH: 2011-2012

Xem tiếp »


Xét chọn học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức -

05 xuất học bổng - Mỗi xuất tương đương 5.900.000đ

Xem tiếp »Nội dung khác