Chuyên đề

Chuyên đề 1:  "Định hướng học tập và nghiên cứu khoa khọc trong sinh viên "

       BCV: Sv. Huỳnh Huyền Trân  -PTNT K40A1 và Sv. Nguyễn Hữu Lợi - -PTNT K41A1

Xem tiếp »


Chuyên đề 1:  "Liên kết kinh doanh và liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL "

       BCV: PGs. Ts Võ Thị Thanh Lộc - Bộ môn: Kinh tế xã hội và chính sách

Xem tiếp »


Chuyên đề:  "Climate change and migration in the Vietnamese Mekong Delta"

       BCV: Ms. Judith Jonker - Đại học Wageningen, Hà Lan

Xem tiếp »


Chuyên đề 1:  "Hiện trạng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP ở ĐBSCL"

       BCV: NCS. Trần Thị Minh Hoàng - đại học Wageningen, Hà Lan

Xem tiếp »


Chuyên đề 1:  "Ứng dụng e-learning trong giảng dạy"

       BCV: TS. Trần Thị Phụng Hà -Khoa Xã hội và Nhân văn

Xem tiếp »


Chuyên đề 1:  "Ứng dụng e-learning trong giảng dạy"

       BCV: TS. Trần Thị Phụng Hà -Khoa Xã hội và Nhân văn

Xem tiếp »


Chuyên đề 1:  "Giải pháp phát triển chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

       BCV: PGS.TS Võ Thị Thanh Lộc - Bộ môn: Kinh tế xã hội và chính sách

Xem tiếp »


Chuyên đề 1:  "Hiện trạng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP ở ĐBSCL"

       BCV: TS. Vũ Anh Pháp - Bộ môn: Trung tâm Đào tạo Nghề

Xem tiếp »Nội dung khác