BM Kinh tế Xã hội & Chính sách

  ĐT: 84-292-3831260; Fax: 84-292-3831270; E-mail: sep@ctu.edu.vn

(Last updated: 17/4/2017)

 

   I. Giới thiệu

 

Bộ môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách được thành lập năm 2005 từ tiền thân là Tổ Sử dụng Hợp lý Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Viện. Hiện nay Bộ môn là một trong 4 đơn vị trực thuộc, có lực lượng cán bộ trình độ cao với 15 thành viên, trong đó có 3 Phó Giáo sư, 4 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ (3 nghiên cứu sinh) và 1 Cử nhân. Đội ngũ giảng viên chiếm 60% nhân sự của Bộ môn, 54% giảng viên của Viện và 100% giảng viên có trình độ sau đại học. Bên cạnh chức năng quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, Bộ môn còn thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tư vấn, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL

 

   II. Hoạt động của Bộ môn

 

   1. Đào tạo

 

Giảng dạy các học phần kinh tế - xã hội và chính sách cho sinh viên và học viên các cấp học Ngành Phát triển Nông thôn và các ngành khác theo yêu cầu trong và ngoài Trường. Các học phần giảng dạy chính bao gồm:

 

- Thống kế ứng dụng nông nghiệp và PTNT; Phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Kinh tế Nông nghiệp & PTNT; Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn; Phân tích chi phí lợi ích; Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Marketing nông nghiệp; Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp; Quản trị trang trại;

- Nguyên lý PTNT; Xã hội học PTNT; Phân tích sinh kế; Phân tích định chế trong PTNT; Chính sách nông nghiệp và PTNT; Qui hoạch và quản trị xã hội nông thôn; Phát triển cộng đồng; Đánh giá tổn thương và khả năng thích ứng.

 

Với đội ngũ cán bộ có trình độ cao và có kinh nghiệm về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và chính sách, Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều sinh viên và học viên ở các cấp học của Viện, Đại học Cần Thơ, các trường đại học khác trong và ngoài nước. Bộ môn đã và đang hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh, hơn 200 thạc sĩ và rất nhiều sinh viên đại học; đặc biệt, hướng dẫn hơn 10 sinh viên nước ngoài và Việt Nam của các trường đại học quốc tế, thuộc các lĩnh vực Phát triển Nông thôn, Kinh tế, Xã hội và Chính sách.

  

   2. Nghiên cứu khoa học

 

   2.1 Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

 

   Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm

 

* Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn;

* Kinh tế lao động và nguồn nhân lực;

* Kinh tế hợp tác nông nghiệp, nông thôn;

* Chuỗi giá trị các ngành hàng nông sản chủ lực (lúa gạo, tôm, cá tra, cây ăn trái, rau màu);

* Thị trường nông thôn;

* Quản lý rủi ro trong kinh doanh nông sản;

* Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

 

   2.2 Nghiên cứu Xã hội và Chính sách

 

   Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm

 

* Sinh kế bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;

*  Sinh kế - văn hóa - xã hội của người Khmer; 

* Vấn đề nghèo đói và bình đẳng;

* Đánh giá tổn thương và giải pháp thích ứng với thay đổi tự nhiên và kinh tế - xã hội;

* Di dân và tái định cư;

* Phát triển "Tam Nông và Liên kết vùng";

* Mô hình xây dựng xã “Nông thôn mới”;

* Định chế và chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn;

* Quản trị đô thị…

 

III. Tổ chức nhân sự

IV.Tư vấn phát triển

V. Các nghiên cứu và tư vấn chính do Bộ môn chủ trì trong các năm gần đây