Danh mục Đề tài nghiên cứu

1. Đề tài cấp Bộ

STT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian Cán bộ thực hiện
1 Thanh lọc hai giống lúa mùa chủ lực Một Bụi Lùn và Chín Tèo của ba tỉnh BL, KG và CM bằng kỹ thuật Điện Di SDS-PAGE protein 2011-2013 Trần Hữu Phúc
2 Thực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng ĐBSCL 4/2012-12/2013 Dương Ngọc Thành, NQTuyến, NCToàn, Lâm Huôn, THVT Kiệt
3 Nghiên cứu tác động và hiệu quả chế phẩm BIOSAR-ĐHCT đến việc phòng trị bệnh trên lúa. 8/2011-6/2012 T.T.T. Thủy, PVKim, DNThanh, LQNam

 2. Đề tài Viện/ Trường

* Đề tài cán bộ là chủ nhiệm

* Đề tài Sinh viên là chủ nhiệm

3. Đề tài Tỉnh

STT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian Cán bộ thực hiện
1 Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa theo tiêu chuẩn Việt GAP tại Xuân Hiệp, VL 4/2011-3/2014 Vũ Anh Pháp, NHKhải, NTTâm, HNĐiền, LTHThanh, NH Huế
2 Lọc thuần, tổ chức sản xuất lúa mùa đặc sản Huyết Rồng Vĩnh Hưng, Tỉnh LA 2012-2014 Huỳnh Quang Tín, THPhúc
3 Dự án Giống nông hộ HG 2012-2014 Huỳnh Quang Tín, NHCúc, CBĐP
4 Ứng dụng CNSH trong tuyển chọn các dòng/giống lúa thơm đặc sản cho tỉnh ĐT 2011-2014 TT Ngôn, TTâm, NTLiêm
5 Xây dựng mô hình sản xuất nếp chất lượng cao 2012-2014 Đặng Kiều Nhân, NTTâm, NVChánh, NHTín
6 Bảo tồn nguồn gen tại tỉnh CM giai đoạn từ nay đến năm 2020 1-9/2013 Vũ Anh Pháp, NTNgữ, DTYên, THPhúc
7 Tổng hợp và phân tích các chủ trương chính sách về xuất khẩu trái cây hiện nay; đề xuất các chính sách, giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu trái cây 1-5/2013 Nguyễn Văn Sánh, VAPháp, TVHâu Hòa
8 Nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm trái cây ĐBSCL 5-8/2013 Nguyễn Văn Sánh, VAPháp
9 Giải Pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành  hàng Xoài cát tỉnh ĐT 03/2012 – 4/2013 Dương Ngọc Thành, NQTuyến, NCToàn, LHuôn, THVTKiệt
10 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghế ở nông thôn tỉnh VL 11/2012-11/2013 Dương Ngọc Thành, NQTuyến, NCToàn, LHuôn
11 Ứng dụng công nghệ GIS theo dõi, đánh giá mô hình sản xuất tôm - lúa bền vững tại xã Thuận Hoà, huyện An Minh, tỉnh KG 2011 -2013 Nguyễn Văn Sánh, LCDũng, THVTKiệt, LHuôn, NCToàn
12 Tọa đàm về chuỗi giá trị sản phẩm thanh long, thông tin thị trường, TBT, SPS, … và tập huấn về các yêu cầu của thị trường đối với tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm trái cây (thanh long, xoài, nhãn) tại TG. 7-10/2012 Nguyễn Văn Sánh, VAPháp, VVT Lộc, NPSon, NVNEm
13

Tổng hợp tài liệu, bài học kinh nghiệm về mô hình tập huấn

cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị

10-12/2012 Nguyễn Văn Sánh, VAPháp, NVNEm, VVTuấn
14 Phát triển mạng lưới sản xuất và cung cấp giống cộng đồng tỉnh ST 2011-2012 NHCúc và CBĐP
15 Kỹ năng sản xuất giống cấp xác nhận – cộng đồng 2011-2012 Huỳnh Quang Tín, NHCúc và CBĐP
16

Phân tích SWOT và chuẩn bị dữ liệu xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển DNNVV tỉnh ST

Phân tích chuỗi giá trị gạo ST và hành tím tỉnh ST

12/2012 Võ Thị Thanh Lộc, NPSon, NTTAn
17 Phân tích chuỗi giá trị Thanh Long và xoài Cát Hòa Lộc tỉnh TG 8/2012 Võ Thị Thanh Lộc, NPSon

 

 

Last Updated 30/6/2014