Trang Cựu sinh viên - học viên

1. Trang tin Cựu sinh viên ngành Phát triển Nông thôn

Danh sách cựu sinh viên qua các khoá:

- Khoá 36- năm học 2010

- Khoá 35- năm học 2009

- Khoá 34- năm học 2008

- Khoá 33- năm học 2007

- Khoá 32 - năm học 2006

 

 

2. Form đánh giá chương trình đào tạo:

Mong nhận được sự đóng góp, đánh giá quý báo của quý Nhà sử dụng lao động, Cựu sinh viên thông qua các Form đánh giá sau để Viện NCPT ĐBSCL có thể cải tiến chương trình đào tào được tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!

- Form dành cho Sinh viên tốt nghiệp

- Form dành cho Cựu sinh viên

- Form dành cho Nhà sử dụng lao động

 

3. Quỹ đóng góp

 

Thông tin Liên hệ:

     Ths. Võ Văn Hà,

     Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện NC Phát triển ĐBSCL

     Khu II, đường 3-2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

     Tel: (84) 710 3832475                  Cel: (84) 984169323

      Email: vvha@ctu.edu.vn

 

(Updated: 8/5/2015)