Nội dung giới thiệu

Danh sách Lớp

(Cập nhật: 16/12/2016)

- Lớp Phát triển Nông thôn A1 K42  (MaLop: 16X5A1)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Nguyễn Văn Nhiều Em

Lớp trưởng: Phạm Tống Đan Thái ; LP Học tập: Trần Thị Bé Diễm , Bí thư: Hồ Trung Nhẫn , Phó bí thư:

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A2 K42  (MaLop: 16X5A2)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Huỳnh Như Điền

Lớp trưởng: Trần Thiện Nhân ; LP Học tập: Nguyễn Thị Cẩm Dình , Bí thư: Nguyễn Trương , Phó bí thư: Nguyễn Thị Bảo Ngọc

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A1 K41  (MaLop: CA15X5A1)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh

Lớp trưởng: ; LP Học tập: , Bí thư: , Phó bí thư:

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A2 K41  (MaLop: CA15X5A2)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Lê Xuân Thái

Lớp trưởng: ; LP Học tập: , Bí thư: , Phó bí thư:

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A1 K40  (MaLop: CA14X5A1)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Nguyễn Thành Tâm

Lớp trưởng: Huỳnh Huyền Trân; LP Học tập: Phan Thị Tú Trinh, Bí thư: Tô Thị Cẩm Hường, Phó bí thư: Chung Ngọc Huy

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A2 K40  (MaLop: CA14X5A2)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Nguyễn Hoàng Khải

Lớp trưởng:; LP Học tập: , Bí thư:

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A2 K39  (MaLop: CA13X5A2)                     Xem chi tiết

CVHT: Ths. Tô Lan Phương

Lớp trưởng: Phạm Văn Tiển; LP Học tập: Phạm Thị Kiều My, Bí thư: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A1 K38      (MaLop: CA12X5A1)          Xem chi tiết

CVHT: Ths. Nguyễn Văn Nhiều Em

 

- Lớp Phát triển Nông thôn A2 K38          (MaLop: CA12X5A2)          Xem chi tiết

CVHT: Ths. Huỳnh Như Điền

 

- Lớp Phát triển Nông thôn K37              (MaLop: CA11X5A1)          Xem chi tiết

CVHT: Ths. Nguyễn Công Toàn

Lớp trưởng: Hồ Thị Trân,      LP Học tập: Phạm Thị Thúy An,         Bí thư: Nguyễn Thúy Hằng

 


Nội dung khác