Thông tin chính

Thông báo v/v nhận Quyết định và bằng tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHCT) nhận Quyết định và Bằng tốt nghiệp cần thực hiện như sau:

- Làm thủ tục thanh toán ra trường: Đối với sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc đúng tiến độ, đại diện Ban Cán sự lớp làm thanh toán ra trường theo tập thể lớp (phải đính kèm theo danh sách). Đối với sinh viên chậm tiến độ, thanh toán ra trường theo từng cá nhân. Mẫu phiếu thanh toán ra trường tải từ trang web của Viện NCPT ĐBSCL. SV tốt nghiệp điền đầy đủ thông tin vào Phiếu thanh toán ra trường và trình đơn vị xác nhận. Sau đó, sinh viên trình cho các đơn vị còn lại xác nhận thanh toán ra trường theo qui định. 

- Sinh viên mang phiếu thanh toán ra trường đã có xác nhận đầy đủ của các đơn vị, liên hệ bộ phận Giáo vụ của Viện để nhận Quyết định tốt nghiệp và đóng lệ phí theo qui định của Trường là 35.000đ/sinh viên (sinh viên phải nhận trực tiếp, không giải quyết trường hợp nhận thay).

- Sinh viên mang Quyết định tốt nghiệp liên hệ phòng Đào tạo (cô Thanh Hương) để nhận Bằng tốt nghiệp (lưu ý mang theo các giấy tờ có dán ảnh để đối chiếu).


Nội dung khác