Tin tức & Sự kiện

Thông báo v/v công nhận chứng chỉ ngoại ngữ B1, B2 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho VN

đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xem chi tiết


Nội dung khác