Tin tức & Sự kiện

Thông báo tuyển dụng của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GiZ

Dự án Flood Proofing, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ có nhu cầu đăng tuyển vị trí Project Officer làm việc tại Cần Thơ.

Xem chi tiết ....


Nội dung khác