ĐT: 84-292-3831251; 3831012 Fax: 84-292-3831270; E-mail: crd@ctu.edu.vn

(Updated: 15/6/2017)

  I. Giới thiệu

  • Bộ môn Tài nguyên Cây trồng được thành lập theo quyết định số 88-96/QĐ-ĐHCT.TCCB, ngày 20/01/2003 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Cần Thơ, trên cơ sở kết hợp 2 đơn vị: Tổ Nghiên cứu lúa và Tổ Bảo tồn Đa dạng Sinh học trước đây.
  • Tổ Nghiên cứu lúa, tiền thân là Bộ môn Cây lúa thuộc khoa Trồng trọt, được thành lập từ năm 1976. Nghiên cứu lúa là hoạt động hạt nhân (trong chức năng nghiên cứu và giảng dạy) của Viện thời bấy giờ cũng như hiện nay.
  • Tổ Bảo tồn Đa dạng Sinh học được thành lập từ năm 1991, với chức năng là hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Nhiệm vụ chính là sưu tập, bảo quản và nghiên cứu phát triển các nguồn gen cây lúa và cây lương thực có củ ở nhiều địa phương trong cả nước - là đơn vị có Ngân hàng Gen, sưu tập khá đầy đủ các giống lúa cổ truyền ở ĐBSCL, các giống lúa rẫy của miền núi, cao nguyên Trung bộ và Bắc bộ Việt Nam.

 

II. Chức năng - Nhiệm vụ

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng là đơn vị của Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, tham gia các hoạt động đào tạo dài hạn và ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp liên quan đến giống và kỹ thuật canh tác cây trồng (chủ yếu trên lúa, cây hoa màu), phát triển cộng đồng, và đa dạng sinh học.

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng có 3 nhiệm vụ chính sau:

  • Quản lý đào tạo ngành Phát triển nông thôn bậc đại học và tham gia đào tạo sau đại học của Viện, các Khoa trong và ngoài Trường Đại học Cần Thơ cũng như huấn luyện cho cán bộ và nông dân các địa phương;
  • Thực hiện nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ liên quan đến tài nguyên cây trồng, đa dạng sinh học và phát triển cộng đồng;
  • Tham gia bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện.

III. Mục tiêu

Mục tiêu chung: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm phát đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Mục tiêu cụ thể:

  • Đào tạo nguồn nhân lực thông qua tham gia đào tạo đại học và sau đại học các ngành Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp, Trồng trọt, Nông học, Quản lý môi trường và Công nghệ sinh học... cũng như huấn luyện ngắn hạn dài hạn trong các lãnh vực giống và kỹ thuật canh tác lúa, phát triển cộng đồng, bảo quản và phát triển đa dạng sinh học;
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên cây trồng, đa dạng sinh học và phát triển cộng đồng cũng như sưu tập, bảo quản, đánh giá và phát triển nguồn tài nguyên cây trồng nhằm phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất;

Chuyển giao khoa học và công nghệ liên quan đến giống và kỹ thuật canh tác cây trồng cho cán bộ và nông dân địa phương nhằm bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho nông dân đáp ứng theo hướng canh tác bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

IV. Tổ chức nhân sự

 

Cơ cấu lãnh đạo của Bộ môn bao gồm 01 Trưởng và 01 Phó Bộ môn.

Trưởng Bộ môn: Ts. Huỳnh Quang Tín

Phó Bộ môn: Ths. Nguyễn Hoàng Khải

Tổ chức Bộ môn chia thành 03 Tổ chuyên ngành (1) Chọn tạo giống và bảo tồn quỹ gen, (2) Kỹ thuật canh tác, (3) Khảo nghiệm và dịch vụ:

 

a. Tổ Chọn tạo giống và bảo tồn quỹ gen: tập trung vào lãnh vực sưu tập, bảo quản, đánh giá, xác định bản quyền, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên di truyền phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và chọn tạo giống cây trồng mới. Các nghiên cứu tập trung vào chọn tạo các giống lúa chống chịu phèn mặn, sâu bệnh, phẩm chất và năng suất cao. Chọn các loại cây màu (Cây có củ) thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất hạt gạo.

 

b. Tổ Kỹ thuật canh tác: Tập trung nghiên cứu các kỹ thuật canh tác giảm khí phát thải, các kỹ thuật bón phân, phun thuốc, quy trình canh tác và sản xuất lúa theo hướng thân thiện với môi trường và an toàn cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng.

 

c. Tổ Khảo nghiệm và dịch vụ: tập trung vào lãnh vực khảo kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng, sức khỏe hạt giống, khử trùng và bảo quản hạt giống phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất giống phục vụ cho sự đa dạng của các vùng sinh thái.

 

Bảng 1. Sơ đồ tổ chức Bộ môn Tài nguyên Cây trồng

 

  TT

Họ tên CBVC

MSCB

Chức vụ/Nhiệm vụ

Chức danh

 A. Tổ chuyên nghành: Chọn tạo giống và bảo tồn quỹ gen

1

Nguyễn Thành Tâm

002427

P. Bí thư Đảng bộ

Ths, Giảng viên

2

 Ông Huỳnh Nguyệt Ánh

002201

 TT tổ công đoàn

Ths, Giảng viên

3

 Huỳnh Như Điền

009598

Thư ký BM 

Ths, giảng viên

4

 Lê Thị Hồng Thanh

008199

Tổ phó tổ công đoàn 

Ks, Kỹ thuật viên

 B. Tổ chuyên ngành: Kỹ thuật canh tác

1

 Nguyễn Hoàng Khải

000768

P. Trưởng BM, TT chuyên ngành , UV BCH Công đoàn Viện 

Ths, GV thực hành

2

 Huỳnh Quang Tín

000761

Trưởng BM

Ts, Giảng viên

 C. Tổ chuyên ngành: Khảo nghiệm và dịch vụ

1

Trần Hữu Phúc

008490

 TT chuyên ngành

Ths, Nghiên cứu viên

2

Vũ Anh Pháp

002202

Phó Viện Trưởng, GĐ TT Đào tạo nghề nông thôn

Ts, Giảng viên

3

 Nguyễn Thanh Liêm

000781

 

Kỹ thuật viên

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

038565
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
267
583
8613
38565

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn