I. Giới thiệu

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng (Gọi tắt là TNCT) được thành lập theo quyết định số 287/QĐ-ĐHCT, ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ (thay cho 88-96/QĐ-ĐHCT.TCCB, ngày 20/01/2003), trên cơ sở kết hợp 2 đơn vị chuyên môn: Tổ Nghiên cứu lúa (tiền thân là Bộ môn Cây lúa thuộc khoa Trồng trọt, được thành lập từ năm 1976) và Tổ Nghiên cứu và Tổ Bảo tồn Đa dạng Sinh học (thành lập năm 1998).

II. Nhiệm vụ của Bộ môn TNCT

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng được phân giao các nhiệm vụ như sau:

 • Đào tạo: Quản lý và giảng dạy ngành Phát triển nông thôn bậc đại học và tham gia đào tạo các bậc học sau đại học của Viện, các Khoa trong và ngoài trường Đại học Cần Thơ,
 • Nghiên cứu khoa học: Hợp tác và thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến lãnh vực lai-chọn giống cây trồng, qui trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp thông minh, hệ thống cây trồng và bảo tồn quỹ gen cây lúa màu cho nghiên cứu và giảng dạy,
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ: Tổ chức huấn luyện, trình diễn và chuyển giao qui trình công nghệ cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL, tư vấn kỹ thuật và đào tạo nghề trong phát triển nông nghiệp - nông thôn  

III. Mục tiêu phấn đấu

 • Đảm bảo chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo bậc đại học ngành Phát triển nông thôn để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động - việc làm và phục vụ cho Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL
 • Nghiên cứu chọn giống cây trồng nông nghiệp, phát triển các qui trình sản xuất đạt chất lượng và hiệu quả cao và phù hợp với các hệ thống sản xuất nông nghiệp - thích ứng biến đổi khí hậu
 • Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ địa phương và nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn ở ĐBSCL

IV.Tổ chức và nhân sự

Quản lý:

 1. PGS.TS. Huỳnh Quang Tín Trưởng Bộ môn: 0918181477    hqtin@ctu.edu.vn
 2. ThS. Nguyễn Hoàng Khải Phó Bộ môn: 0903779935    nhkhai@ctu.edu.vn
 3. ThS. Huỳnh Như Điền Thư ký Bộ môn: 0919159996    hndien@ctu.edu.vn

Nguồn nhân sự và lãnh vực chuyên môn

   TT

Họ tên CBVC

MSCB

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

1.Tổ Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng và bảo tồn quỹ gen

1

 Huỳnh Quang Tín

000761

Trưởng BM

PGS.TS, GVCC

2

 Huỳnh Như Điền

009598

Thư ký BM 

ThS., GV

3

 Ông Huỳnh Nguyệt Ánh

002201

 TT Tổ công đoàn

ThS., GV

4

 Lê Thị Hồng Thanh

008199

 

KS., KTV

5

Nguyễn Thành Tâm

002427

 

NCS., GV

6

Cán bộ Hợp đồng

 

 

…, NCV

 2. Tổ Nghiên cứu Kỹ thuật canh tác

1

 Nguyễn Hoàng Khải

000768

Phó BM,

CT. Công đoàn Viện 

NCS., GV

2

 Nguyễn Thanh Liêm

000781

 

KTV

3

Cán bộ Hợp đồng

 

 

…, NCV

 3. Tổ Khảo nghiệm, sản xuất và chuyển giao kỹ thuật

1

Trần Hữu Phúc

008490

TT. chuyên ngành

NCS, NCV

2

Vũ Anh Pháp

002202

P.Viện Trưởng,

GĐ.TT Đào tạo nghề nông thôn

TS., GV

3

Cán bộ Hợp đồng

 

 

…, NCV

 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Bộ môn Tài nguyên Cây trồng hình thành 03 Tổ nghiên cứu chuyên ngành:

 1. Nghiên cứu Chọn tạo giống cây trồng và bảo tồn quỹ gen: Các hoạt động nghiên cứu tập trung vào (1) Sưu tập, bảo tồn (trung và ngắn hạn), đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen; (2) nghiên cứu lai-tạo giống lúa, màu (chất lượng cao, kháng sâu bệnh, chống chịu hạn, mặn, phèn, ngập úng, …);

 

 1. Nghiên cứu kỹ thuật canh tác: Tập trung nghiên cứu các (1) qui trình kỹ thuật canh tác đạt hiệu quả cao và thích ứng BDKH (giảm khí phát thải khí nhà kính, quy trình canh tác lúa bền vững (SRP), qui trình sản xuất lúa gạo chất lượng cao, VietGAP, hữu cơ); và (2) kỹ thuật canh tác thích hợp trong các hệ thống canh tác (luân canh, xen canh, …); và (3) Nông nghiệp đô thị và công nghệ cao
 2. Khảo nghiệm, sản xuất và chuyển giao công nghệ: tập trung vào lãnh vực (1) khảo nghiệp giống cây trồng; (2) kiểm nghiệm, kiểm định giống hạt giống; (3) sản xuất và chuyển giao công nghệ trồng trọt; (4) hợp tác đào tạo nghể nông thôn

Nguồn lực Giảng viên cho đào tạo ngành PTNT:

 

 V. Những thành tựu đào tạo và NCKH

Kết quả đào tạo

 

Những con số

980

Sinh viên đã và đang đào tạo tại Viện NCPT-ĐBSCL; 75% đã tốt nghiệp và có việc làm

531

Sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tốt nghiệp

9

Giáo trình, sách tham khảo và kỹ yếu khoa học

74

Bài báo, công trình khoa học đã xuất bản (quốc tế 9, trong nước 65)

32

Đề tài, dự án hợp tác quốc tế (13), cấp bộ (3), tỉnh (16) đã và đang triển khai tại ĐBSCL (2015-2018)

2.774

Giống lúa mùa, lúa rẩy, cây có củ được sưu tập – đang bảo tồn tại Ngân hàng giống, Viện NCPT-ĐBSCL

1.120

Giống lúa (MTL và ND) đã lai-chọn được phóng thích, nhiều giống đã được công nhận quốc gia và đang sản xuất ở ĐBSCL

 

 

400

Tổ Nông dân được thành lập và đang tham gia nghiên cứu nông nghiệp và sản xuất lúa giống ở ĐBSCL

50.000

Nông hộ đã tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Bộ môn TNCT hợp tác với các Cơ quan nông nghiệp các tỉnh thực hiện

15

Nông dân được đào tạo trở thành “Nhà nông lai-chọn giống lúa ở ĐBSCL” đang hợp tác với Bộ môn trong nghiên cứu chọn giống lúa

190.000

Tấn lúa giống được sản xuất và cung cấp từ hệ thống cộng đồng đáp ứng trên 35% tổng nhu cầu lúa giống hàn năm ở ĐBSCL

  

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451116
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
40
1091
9320
451116

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn