ĐT: 84-292-3872037  Fax: 84-292-3831270

I. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề nông thôn được thành lập theo quyết định số 957/QĐ- ĐHCT, ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Cần Thơ. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí họat động, có vai trò và chức năng như một Bộ môn trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.

 

II. Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Nghề nông thôn có chức năng điều phối, liên kết, huy động các nhà khoa học trong và ngoài Viện NCPT ĐBSCL, nông dân có tay nghề cao tham gia thực hiện chương trình đào tạo nghề cho nông thôn, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Tư vấn phát triển các kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng và phát triển các dự án nông nghiệp, nông thôn. Xuất bản tài liệu, thông tin liên quan đến đào tạo huấn luyện, tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ.

Thực hiện các dịch vụ chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi và các gói kỹ thuật cho các vùng sinh thái, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả cho vùng ĐBSCL, góp phần nâng cao sứ mệnh và uy tín của Trường Đại học Cần Thơ trong sự nghiệp phát triển vùng ĐBSC

 

III. Mục tiêu

Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực cho cán bộ và nông dân các địa phương ĐBSCL, nghiên cứu- chuyển giao khoa học công nghệ và tư vấn đa lãnh vực: giống cây trồng, kỹ thuật nông nghiệp, mô hình sản xuất, kinh tế- xã hội- chính sách phát triển nông thôn… nhằm nâng cao đời sống và phát triển nông nghiệp bền vững, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

 

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề nông thôn, huấn luyện ngắn hạn về các lãnh vực quản lý bền vững tài nguyên nông nghiệp và phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL;
 • Thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp trong “Chương trình liên kết vùng và tham gia 4 nhà tại ĐBSCL” đã được Chính phủ phê duyệt về lúa gạo, cây ăn quả và cá da trơn;
 • Tổ chức nghiên cứu nhu cầu và phát triển nghề nông thôn cho các địa phương vùng ĐBSCL;
 • Tư vấn, huấn luyện và dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ theo yêu cầu của các địa phương và doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

 

IV. Tổ chức nhân sự

Trung tâm gồm 1 giám đốc và 1 thư ký kiêm kế toán và các thành viên kiêm nhiệm từ các Bộ môn.

Giám đốc: Ts. Vũ Anh Pháp

Thư ký kiêm kế toán: CN. Thái Dũng Nam

   Trung tâm có vai trò và chức năng như một Bộ môn trực thuộc Viện. Tổ chức Trung tâm bao gồm 03 Tổ chuyên ngành

 1. Tổ Nghiên cứu & Đào tạo nghề nông thôn: Đảm trách các hoạt động về nghiên cứu đánh giá nhu cầu và phát triển nghề nông thôn; Tổ chức đào tạo nghề nông thôn cho các địa phương qua các Chương trình đào tạo nghề nông thôn của các Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Lao động-Thương binh xã hội, Sở Công Thương,…, đặc biệt là “Chương trình liên kết vùng và tham gia 4 nhà tại ĐBSCL”.
 2. Tổ Tư vấn phát triển và Thông tin quảng bá: Đảm trách các hoạt động tư vấn liên quan đến đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho địa phương, tư vấn xây dựng và phát triển các dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn (Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, Quản lý tài nguyên, Cánh đồng mẫu lớn, Nông thôn mới, Nông nghiệp đô thi, 1 Phải 6 Giảm, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP), tư vấn các lĩnh vực kinh tế, xã hội chính sách phát triển nông thôn; Xuất bản tài liệu, thông tin liên quan đến đào tạo huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ
 3. Tổ Chuyển giao công nghệ: Đảm trách các hoạt động phối hợp nghiên cứu và chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi và các gói kỹ thuật, phát triển mô hình canh tác phù hợp với các vùng sinh thái vùng ĐBSCL

 

V. Cơ sở vật chất

Phòng làm việc của Trung tâm, hội trường, các phòng học, phòng máy tính, phòng thí nghiệm phục vụ huấn luyện, phân tích các chỉ tiêu sinh hóa và chất lượng hạt lúa, gạo.

Nông trại và nhà lưới Khu II- ĐH Cần Thơ, phục vụ nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện về giống, kỹ thuật canh tác.

Nông trại nghiên cứu và sản xuất lúa giống lúa cho vùng bị ảnh hưởng phèn (Hòa An).

Nông trại Nghiên cứu và sản xuất lúa thích nghi cho vùng phù sa (thuộc Nông trường Cờ Đỏ)

Trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng hạt giống, tồn trữ sau thu hoạch

 

VI. Các ngành đào tạo nghề nông thôn

 1. Kỹ thuật sản xuất lúa
 2. Kỹ thuật trồng cây cảnh
 3. Kỹ thuật trồng cây ăn trái
 4. Kỹ thuật trồng rau màu
 5. Kỹ thuật chăn nuôi
 6. Kỹ thuật nuôi thủy sản

     Giấy chứng nhận

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

385062
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
144
1525
1379
385062

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn