Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (MDI) là Viện đào tạo và nghiên cứu liên ngành thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Viện được chính thức thành lập theo quyết định số 269/QĐ-ĐHCT.TCCB ngày 24-03-2005 trên cơ sở của Viện Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Canh tác.

Nhiệm vụ

Viện được thành lập với nhiệm vụ là cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường của ĐBSCL thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và cũng như nâng cao nguồn nhân lực ở địa phương.

Mục tiêu

 • Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển nông thôn bền vững thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện chất lượng cao;
 • Cải thiện tính bền vững của sản xuất lương thực và hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên nông nghiệp bằng cách áp dụng các giải pháp tổng hợp về kỹ thuật trên đồng ruộng và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở cấp cộng đồng và vùng;
 • Cải thiện chất lượng cuộc sống và tính thích ứng về sinh kế thông qua giải pháp về kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL là đóng góp vào chiến lược quốc gia về an ninh lương thực, phát triển nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu cho ĐBSCL.

Cơ cấu tổ chức

 

1. Bộ môn Tài nguyên Cây trồng

2. Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

3. Bộ môn Kinh tế-Xã hội và Chính sách

4. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề Nông thôn

Đào tạo

 • Đào tạo chuyên ngành Phát triển Nông thôn bậc Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh
 • Đào tạo cao học chuyên ngành Hệ thống Nông nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Viện tập trung 4 chương trình nghiên cứu trọng tâm: (1) an ninh lương thực, (2) quản lý nguồn tài nguyên nông nghiệp, (3) phát triển nông thôn, và (4) ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ đề nghiên cứu cụ thể như sau:

 • Quản lý đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên di truyền cây lương thực
 • Chọn tạo giống và canh tác lúa bền vững
 • Hệ thống canh tác thích nghi và nông nghiệp đa chức năng
 • Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp nông nghiệp và kinh tế tài nguyên
 • Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị hàng hoá nông sản chủ lực
 • Đô thị hoá, nghèo ở nông thôn, di cư, giới tính và dân tộc
 • Chính sách và định chế phát triển nông thôn
 • Đánh giá tổn thương và lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên cộng đồng

Đại chỉ liên hệ

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

   Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3-2 , phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Việt Nam

   ĐT: 84-292-3833256 ; Fax: 84-292-3831270

                Email: mdi@ctu.edu.vn

                Website: http://mdi.ctu.edu.vn/

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451113
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
37
1088
9317
451113

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn