"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Thông báo v/v hỗ trợ sinh viên PTNT học Ngoại ngữ

Nhằm khuyến khích SV PTNT học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, Quỹ khuyến học PTNT sẽ xét hỗ trợ SV học ngoại ngữ đạt trình độ B trở lên hoặc tương đương. (Updated:31/5/2016)   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v nộp LVTN sau khi báo cáo (HK2, 2016)

Các em sinh viên đã báo cáo LVTN ở HK2/ 2015-2016 phải chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư viện của Viện (cô Thanh Hiền) như sau: (Updated: 30/5/2016)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Một số bài báo, tạp chí về chủ đề An ninh lương thực

An inh lương thực vùng ĐBSCL. Nguyễn Kim Hồng. Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Tp. HCM     Xem file   ...Xem tiếp»

English club, Tuần 44 - The Mekong river goes through Asean Community

(Updated: 30/10/2015) Mời các bạn sinh viên, học viên và cán bộ có yêu thích rèn luyện Tiếng Anh tham gia vào Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức   ...Xem tiếp»

Tất cả »