"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Kế hoạch thực tập và bảo vệ Luận văn tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2015-2016

(Updated: 23/2/2016) 1. Điều kiện thực hiện luận văn tốt nghiệp   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v nộp LVTN sau khi báo cáo

Các em sinh viên đã báo cáo LVTN ở HK1/ 2015-2016 phải chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư viện của Viện (cô Thanh Hiền) như sau: (Updated: 17/12/2015)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Một số bài báo, tạp chí về chủ đề An ninh lương thực

An inh lương thực vùng ĐBSCL. Nguyễn Kim Hồng. Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Tp. HCM     Xem file   ...Xem tiếp»

English club, Tuần 44 - The Mekong river goes through Asean Community

(Updated: 30/10/2015) Mời các bạn sinh viên, học viên và cán bộ có yêu thích rèn luyện Tiếng Anh tham gia vào Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức   ...Xem tiếp»

Tất cả »