"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Đề xuất đề tài nghiên cứu cho sinh viên PTNT 2014

Sinh viên chuẩn bị làm nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp có thể tham khảo danh mục đề tài được đề xuất sau để chọn hướng nghiên cứu cho đề tài của mình. (Updated: 7/8/2014)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Giống cây trồng được công nhận giống sản xuất thử (MTL480, MTL560)

Ngày 17/1/2014 Cục trưởng Cục trồng trọt đã ban hành quyết định về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới cho 02 giống lúa thuần MTL480 và MTL560 do Viện NCPT ĐBSCL- Đại học Cần Thơ nghiên cứu lai tạo.   ...Xem tiếp»

Bản tin: Nâng cao ý thức cộng đồng - Bảo vệ Dơi

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, mang hình ảnh loài Dơi và môi trường sinh thái tại khuôn viên Chùa Dơi đến với tất cả mọi người, giúp người dân hiểu về vai trò và tầm quan trọng của dơi trong môi trường, qua đó chương trình muốn nhắn nhủ ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.   ...Xem tiếp»

CLB Tiếng Anh (Tuần 20 - 14/5/2013)

Học giả chương trình Fullright - Gs Teresa Sobieszczyk sẽ tiếp tục hướng dẫn Buổi 1: Kỹ năng nghe tiếng Anh trong lớp học, trong thực tế       Thời gian: 3:30 pm- 4:30 pm ngày 14/5/2013, thứ ba   ...Xem tiếp»

CLB Tiếng Anh (Tuần 19 - 6/5/2013)

Buổi 1: Cách học từ mới tiếng Anh hiệu quả       Thời gian: 3:30 pm- 4:30 pm ngày 7/5/2013, thứ ba   ...Xem tiếp»

Tất cả »