"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Thông báo v/v lễ tốt nghiệp đợt 3 sinh viên Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2015 của Viện sẽ được tổ chức vào buổi chiều ngày 23/9/2015 ở Hội trường lớn khu 2. (Updated: 18/9/2015)   ...Xem tiếp»

Thông báo đối với Tân sinh viên khóa 41

(Updated: 8/9/2015) Thông báo v/v đăng ký mua trang phục học thể dục Thời khóa biểu lớp A1 K41;  ( 31/8/2015) Thời khóa biểu lớp A2 K41   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v thực hiện LVTN HK1, NH 2015-2016

1. Kế hoạch thực hiện LVTN. (xem file).    2.DSSV đủ điều kiện thực hiện LVTN (xem file). 3. Tên chủ đề đăng ký thực hiện LVTN (xem file).   (Updated: 10/8/2015)     ...Xem tiếp»

Quyết định về việc xóa tên sinh viên và thu nhận sinh viên

Quyết định 266/QĐ-ĐHCT về việc thu nhận vào danh sách sinh viên Đại học Cần Thơ từ HK2, NH 2014-2015. (Updated: 3/6/2015)   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v nộp LVTN sau khi báo cáo

Các em sinh viên đã báo cáo LVTN ở HK2/2014-2015 phải chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư viện của Viện (cô Thanh Hiền) như sau: (Updated: 21/5/2015)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

English club, Tuần 37 - Gaining Your English

Giảng viên Lê Thị Huyền - Khoa Sư Phạm, trường Đại học Cần Thơ. (Updated: 10/9/2015)   ...Xem tiếp»

Thực hiện Học phần thực hành chương trình Phát triển Nông thôn quốc tế năm 2015 (Case study)

Trong chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ và các Trường Đại học thuộc khối cộng đồng Châu Âu,   ...Xem tiếp»

English club - MDI

Mời tất cả các bạn sinh viên, học viên và cán bộ có yêu thích rèn luyện Tiếng Anh tham gia vào Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Vào lúc 16:30g đến 18:00g. Tại Hội trường Viện. (Updated: 25/6/2015)   ...Xem tiếp»

Giáo trình mới xuất bản

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ vừa xuất bản Giáo trình Nguyên lý Phát triển Nông thôn, và Sách chuyên khảo Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn. (Updated: 4/6/2015)   ...Xem tiếp»

Tất cả »