"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Thông báo v/v hỗ trợ sinh viên PTNT học Ngoại ngữ

Nhằm khuyến khích SV PTNT học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, Quỹ khuyến học PTNT sẽ xét hỗ trợ SV học ngoại ngữ đạt trình độ B trở lên hoặc tương đương. (Updated:31/5/2016)   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v nộp LVTN sau khi báo cáo (HK2, 2016)

Các em sinh viên đã báo cáo LVTN ở HK2/ 2015-2016 phải chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư viện của Viện (cô Thanh Hiền) như sau: (Updated: 30/5/2016)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Thông báo v/v nhận Quyết định và bằng tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHCT) nhận Quyết định và Bằng tốt nghiệp cần thực hiện như sau:   ...Xem tiếp»

Thông báo - Học bổng

Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài Lien VietPostBank", NH: 2011-2012   ...Xem tiếp»

Thông báo - Học bổng

Xét chọn học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức - 05 xuất học bổng - Mỗi xuất tương đương 5.900.000đ   ...Xem tiếp»

Tất cả »