"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Thư ngỏ Đào tạo nghề

(Updated: 17/11/2015) Thư ngỏ liên kết mở các khóa đào tạo ngắn hạn, nâng cao năng lực cho cán bộ và nông dân địa phương ĐBSCL, bao gồm các lĩnh vực: giống cây trồng, kỹ thuật nông nghiệp, mô hình sản xuất, kinh tế - xã hội- chính sách  phát triển nông thôn...   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v lễ tốt nghiệp đợt 3 sinh viên Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2015 của Viện sẽ được tổ chức vào buổi chiều ngày 23/9/2015 ở Hội trường lớn khu 2. (Updated: 18/9/2015)   ...Xem tiếp»

Thông báo đối với Tân sinh viên khóa 41

(Updated: 8/9/2015) Thông báo v/v đăng ký mua trang phục học thể dục Thời khóa biểu lớp A1 K41;  ( 31/8/2015) Thời khóa biểu lớp A2 K41   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v thực hiện LVTN HK1, NH 2015-2016

1. Kế hoạch thực hiện LVTN. (xem file).    2.DSSV đủ điều kiện thực hiện LVTN (xem file). 3. Tên chủ đề đăng ký thực hiện LVTN (xem file).   (Updated: 10/8/2015)     ...Xem tiếp»

Tất cả »

English club, Tuần 44 - The Mekong river goes through Asean Community

(Updated: 30/10/2015) Mời các bạn sinh viên, học viên và cán bộ có yêu thích rèn luyện Tiếng Anh tham gia vào Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức   ...Xem tiếp»

English club, Tuần 43 - Hypertension

(Updated: 22/10/2015) Thuyết trình: Sinh viên Võ Văn Thi - Khoa Y Dược, trường Đại học Cần Thơ.   ...Xem tiếp»

English club, Tuần 42 - Love, Sexuality and Marriage

(Updated: 15/10/2015) Mời tất cả các bạn sinh viên, học viên và cán bộ có yêu thích rèn luyện Tiếng Anh tham gia vào Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức   ...Xem tiếp»

English club, Tuần 37 - Gaining Your English

Giảng viên Lê Thị Huyền - Khoa Sư Phạm, trường Đại học Cần Thơ. (Updated: 10/9/2015)   ...Xem tiếp»

Tất cả »