"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Thông báo v/v nộp LVTN sau khi báo cáo

Các em sinh viên đã báo cáo LVTN ở HK2/2014-2015 phải chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư viện của Viện (cô Thanh Hiền) như sau: (Updated: 21/5/2015)   ...Xem tiếp»

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015- đợt 2

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL- trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015- đợt 2. (Updated: 20/5/2015)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Cuộc thi tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn khoa học chính trị

- Bộ câu hỏi tuần thứ 3: 2-6/3/2015 - Download file     ...Xem tiếp»

Kết quả và đáp án Tuần 3 - Cuộc thi tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn Khoa học chính trị

Thí sinh đạt điểm cao nhất và trả lời sớm nhất của tuần 3: Võ Thị Mỹ Duyên, Lớp: PTNT  A1K39 (Updated: 9/3/2015)   ...Xem tiếp»

Giống cây trồng được công nhận giống sản xuất thử (MTL480, MTL560)

Ngày 17/1/2014 Cục trưởng Cục trồng trọt đã ban hành quyết định về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới cho 02 giống lúa thuần MTL480 và MTL560 do Viện NCPT ĐBSCL- Đại học Cần Thơ nghiên cứu lai tạo.   ...Xem tiếp»

Tất cả »