"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Học bổng thạc sĩ Phát triển Nông thôn

International Master of Science in Rural Development (IMRD). (Updated: 7/2/2017)   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v nhận Quyết định và bằng tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHCT) nhận Quyết định và Bằng tốt nghiệp cần thực hiện như sau:   ...Xem tiếp»

Thông báo - Học bổng

Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài Lien VietPostBank", NH: 2011-2012   ...Xem tiếp»

Thông báo - Học bổng

Xét chọn học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức - 05 xuất học bổng - Mỗi xuất tương đương 5.900.000đ   ...Xem tiếp»

Tất cả »