"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt 1 năm học 2014-2015

Kế hoach xét tốt nghiệp.. xem chi tiết Phiếu thanh toán ra trường ... load file (Updated: 28/11/2014)   ...Xem tiếp»

Thông báo v/v sinh viên không đăng ký học tập 2 học kỳ

Ban giám hiệu ban hành quyết định buộc thôi học từ học kỳ 2 năm học 2014-2015 vì sinh viên đã tự ý nghỉ học. (Updated: 7/11/2014)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Giống cây trồng được công nhận giống sản xuất thử (MTL480, MTL560)

Ngày 17/1/2014 Cục trưởng Cục trồng trọt đã ban hành quyết định về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới cho 02 giống lúa thuần MTL480 và MTL560 do Viện NCPT ĐBSCL- Đại học Cần Thơ nghiên cứu lai tạo.   ...Xem tiếp»

CLB Tiếng Anh (Tuần 17 - 22/4/2013)

Học giả chương trình Fullright - Gs Teresa sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên và học viên CH.  Buổi 1: Cải thiện kỹ năng nghe, tận dụng các “mẹo” để nghe Tiếng Anh tốt. Cách ứng xử tốt cho một buổi phỏng vấn trong xin việc   ...Xem tiếp»

CLB Tiếng Anh (Tuần 16 - 15/4/2013)

Học giả chương trình Fullright - Gs Teresa sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên và học viên CH. Buổi 1: "Các vật dụng nơi học tập và làm việc";       Thời gian: 3:30 pm- 4:30 pm ngày 16/4/2012, thứ ba   ...Xem tiếp»

Tất cả »