"Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đào tạo nhân lực, nghiên cứu và triển khai giải pháp khoa học

 cho sự thịnh vượng của ĐBSCL"

Thông báo v/v sinh viên không đăng ký học tập 2 học kỳ

Ban giám hiệu ban hành quyết định buộc thôi học từ học kỳ 2 năm học 2014-2015 vì sinh viên đã tự ý nghỉ học. (Updated: 7/11/2014)   ...Xem tiếp»

Khóa tập huấn dành cho sinh viên Nước sạch và vệ sinh môi trường

Chương trình được sự tài trợ từ mạng lưới Các trường Đại học Đông Nam Á cho Ý tưởng sáng tạo về phát triển (UNIID-SEA), Viện NCPT ĐBSCL - ĐH Cần Thơ. (Updated: 23/9/2014)   ...Xem tiếp»

Thông báo đối với Tân sinh viên PTNN khóa 40

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm; Thông tin cố vấn học tập; Thời khóa biểu học tập. (Updated: 25/8/2014)   ...Xem tiếp»

Đề xuất đề tài nghiên cứu cho sinh viên PTNT 2014

Sinh viên chuẩn bị làm nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp có thể tham khảo danh mục đề tài được đề xuất sau để chọn hướng nghiên cứu cho đề tài của mình. (Updated: 7/8/2014)   ...Xem tiếp»

Tất cả »

Giống cây trồng được công nhận giống sản xuất thử (MTL480, MTL560)

Ngày 17/1/2014 Cục trưởng Cục trồng trọt đã ban hành quyết định về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới cho 02 giống lúa thuần MTL480 và MTL560 do Viện NCPT ĐBSCL- Đại học Cần Thơ nghiên cứu lai tạo.   ...Xem tiếp»

CLB Tiếng Anh (Tuần 17 - 22/4/2013)

Học giả chương trình Fullright - Gs Teresa sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên và học viên CH.  Buổi 1: Cải thiện kỹ năng nghe, tận dụng các “mẹo” để nghe Tiếng Anh tốt. Cách ứng xử tốt cho một buổi phỏng vấn trong xin việc   ...Xem tiếp»

CLB Tiếng Anh (Tuần 16 - 15/4/2013)

Học giả chương trình Fullright - Gs Teresa sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên và học viên CH. Buổi 1: "Các vật dụng nơi học tập và làm việc";       Thời gian: 3:30 pm- 4:30 pm ngày 16/4/2012, thứ ba   ...Xem tiếp»

Tất cả »