Thông báo đào tạo

Thông báo kế hoạch đăng ký và bảo vệ LVTN Cao học năm 2017.   Xem chi tiết..

(Updated: 11/1/2017)

Xem tiếp »


Thông báo v/v hỗ trợ sinh viên PTNT học Ngoại ngữ

Nhằm khuyến khích SV PTNT học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, Quỹ khuyến học PTNT sẽ xét hỗ trợ SV học ngoại ngữ đạt trình độ B trở lên hoặc tương đương.

(Updated:31/5/2016)

Xem tiếp »


Các em sinh viên đã báo cáo LVTN ở HK2/ 2015-2016 phải chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư viện của Viện (cô Thanh Hiền) như sau: (Updated: 30/5/2016)

Xem tiếp »Nội dung khác