Publications for 2005

Ông Huỳnh Nguyệt Ánh, Lê Xuân Thái, Phạm Thị Phấn và ctv
Breeding and selecting new rice varieties in the period 2002-2004

Ông Huỳnh Nguyệt Ánh, Nguyễn Thành Tâm
Studies on drought tolerance of the central Vietnam upland rice collection based on morphological traits and DNA analysis.

Ông Huỳnh Nguyệt Ánh, Lê Thùy Nương, Võ Hiền Đức, Nguyễn Thành Phước, Nguyễn Thành Tâm, Thái Thị Út.
Studies on blast resistance of rice varieties/lines in the Mekong Delta.

Tran Thanh Be,
“Impact assessment of changes in farming systems on socio-economic situations in different agro-ecological zones of the Mekong Delta”, Scientific report of the MDI, Can Tho University (in Vietnamese)

Tran Thanh Be,
Institutional analysis for improvement of flood and disaster prevention in Dong Thap province. - OXFAM-UK Technical Report

Nguyễn Thanh Bình, Dương Ngọc Thành, Huỳnh Thanh Chí và Âu Quang Tấn
Socio-economic and technological status of cage aquaculture in CaoLanh district, DongThap province.


Nguyễn Duy Cần
Assessment of the status and analysis of farming systems in areas of changing farming systems of Ca Mau province: using of sustainable livelihoods framework.


Nguyễn Kim Chung, Nguyễn Ngọc Đệ
Influence of broadcasting methods and nitrogen levels on the growth and yield of short duration varieties

Lê Cảnh Dũng
Ứng dụng kỹ thuật mới trong nông nghiệp: trường hợp xã Tân Phú Thạnh

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara
Participatory approaches for Crop improvement in the Mekong Delta of Vietnam.

Nguyen Ngoc De, T. Uchiyama and K. Ohara
Vietnam Agricultural Extension: Its roles, Problems and Opportunities.

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara
Present Situation and Problems of Sustainable Agriculture in the Mekong Delta, Vietnam – Focusing on IPM Technology.

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara
Roles of Advanced Farmers in Agriculture and Rural Development in the Mekong Delta, Vietnam. Journal of Rural Problems, Vol. 41, No. 3, The Association for Regional Agricultural and Forestry Economics, Japan.

Nguyen Ngoc De
Farmer activities and supporting systems in rural development: An empirical approach in the Mekong Delta, Vietnam. PhD. Thesis Graduate School of Bioresources, Mie University, Japan

Nguyen Ngoc De and Tran Thanh Be
Present situation and possible improvements of agricultural extension systems in Soc Trang province. - Scientific Journal of Can Tho University, Can Tho University, Can Tho city (in Vietnamese)

Nguyen Ngoc De and Tran Thanh Be
Khmer ethnic minority in the Mekong Delta: Conditions for poverty reduction. -Scientific Journal of Can Tho University, Can Tho University, Can Tho city (in Vietnamese)

Lê Trường Giang.
Năng suất và lợi nhuận kinh tế của phương pháp sạ hàng trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2002-2003 tại tỉnh Cần Thơ


Võ Văn Hà, Nguyễn Duy Cần và Đặng Kiều Nhân
Determination of appropriate water levels for rice and fish in freshwater rice-fish integrated farming systems in the Mekong Delta.


Vo Van Ha, Duong Ngoc Thanh and Tran Thanh Be
Exploitation of floodwater for development of suitable farming systems with high income in the flood prone area of An Giang province. - Paper presented at the workshop on Water use in the Mekong Delta, Can Tho (in Vietnamese)

Cao Quốc Nam, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Trần Dương Xuân Vĩnh, Huỳnh Cẩm Linh và Lê Thành Đương
Ảnh hưởng của đầu tư dinh dưỡng và thức ăn lên năng suất cá trong hệ thống canh tác lúa cá


Đặng Kiều Nhân, Trần Dương Xuân Vĩnh, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Cẩm Linh, Cao Quốc Nam và Lê Thành Đương
Pond nutrient accumulation and environmental issues in integrated fruit-aquaculture-animal systems in the Mekong Delta


Phạm Thị Phấn và Nguyễn Kim Chung
Effects of organic fertilizer on the grain yield and quality of the aromatic rice variety MTL250

Lê Xuân Thái, Lê Thu Thủy.
Effects of cultivation conditions, seasons, and post harvest conditions on the grain quality of some promising rice varieties in the Mekong Delta

Dương Ngọc Thành
Transferring new technical process of rice production and comparing economic efficiency to farmers’ practice.


Dương Ngọc Thành
Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sau những năm đổi mới vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.


Nguyễn Hồng Tín
Sản xuất giống tại nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long

Huỳnh Quang Tín
Chọn tạo giống có sự tham và phát triển năng lực cho hệ thống sản xuất hạt giống cộng đồng ở ĐBSCL

Nguyễn Hồng Tín, Ngô Phương Đại Đặng Thị Tho,Trần Thị Thu Thủy
Studies on ability of systemic acquired resistance against rice blast disease (Pyricularia grisea) seed treated by benzoic acid, copper chloride, and chitosan.

Nguyễn Bích Hà Vũ, Huỳnh Như Điền
Chọn tạo giống lúa mới tại cộng đồng

Mekong Delta Development Research Insitute - Can Tho University
Address: Campus 2, 3/2 Street, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
Tel: +84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn