Thông báo V/v Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, 2017 - 2018 

Thực hiện công văn số 1094/TB-ĐHCT ngày 02/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác lấy ý kiến ở học kỳ I, năm học 2017-2018 được triển khai thực hiện như sau:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Ghi chú

1

Thông báo cho sinh viên thực hiện việc cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2017-2018 trên hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến.

Từ ngày 18/09/2017

 

Trung tâm ĐBCL&KT, các đơn vị trực tiếp đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, TT. Thông tin và Quản trị mạng, Cố vấn học tập.

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website của Trường, của các đơn vị, Trung tâm ĐBCL&KT, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; các Cố vấn học tập thông tin và hướng dẫn sinh viên.

2

Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Từ ngày16/10/2017 đến ngày26/11/2017

 

Sinh viên

Việc đăng nhập được thực hiện theo hướng dẫn bên dưới (*)

3

Thông báo nhắc nhở sinh viên về việc thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

29/10/2017 12/11/2017

 

Trung tâm ĐBCL&KT, các đơn vị trực tiếp đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, TT. Thông tin và Quản trị mạng, các Cố vấn học tập

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website của Trường, của các đơn vị, Trung tâm ĐBCL&KT, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; các Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên.

4

Xử lý số liệu

Từ ngày04/12/2017 đến ngày10/12/2017

 

Trung tâm ĐBCL&KT

 

5

Thông báo kết quả cho ý kiến phản hồi của sinh viên đến lãnh đạo các đơn vị và giảng viên có liên quan.

Từ ngày

11/12/2017 đến ngày17/12/2017

Trung tâm ĐBCL&KT

Thông báo qua email cho lãnh đạo và giảng viên của các đơn vị có liên quan vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến xem kết quả các ý kiến phản hồi.

(*) Hướng dẫn thực hiện đăng nhập hệ thống lấy ý kiến phản hồi:

-            Bước 1: Sinh viên vào địa chỉ sau: https://oss.ctu.edu.vn (có thể vào bằng tất cả các máy tính, thiết bị có kết nối mạng Internet, không bắt buộc thực hiện trên các máy tính của trường).

-            Bước 2: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đăng nhập máy tính của trường.

-            Bước 3: Vào trang chủ của hệ thống lấy ý kiến phản hồi, chọn trình đơn (menu) “Khảo sát lớp học phần” và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy các lớp học phần đã học trong học kỳ I, năm học 2017-2018.

-            Bước 4: Sinh viên hoàn thành số lượng lớp học phần theo yêu cầu trên hệ thống trong thời gian thực hiện công việc này từ ngày 16/10/2017 đến ngày 26/11/2017 (Mục 2 theo yêu cầu trên), không nhất thiết hoàn thành cùng lúc tất cả các lớp học phần đã học.

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ yêu cầu thông báo cho Trung tâm Điện tử - Tin học (Thầy Nguyễn Thế Anh, số điện thoại: 0948 235 209, địa chỉ email: eic@cit.ctu.edu.vn) hoặc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (Cô Nguyễn Thị Trinh, số điện thoại: 0939.25.23.25, địa chỉ email: thitrinh@ctu.edu.vn).

            Yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan phối hợp và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên. Đồng thời các đơn vị chức năng kịp thời báo cáo cho Ban Giám hiệu các vấn đề phát sinh để giải quyết.

Tải công văn đính kèm

Thông báo

Số lượt truy cập

5494556
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1171
1991
25165
5494556

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn