1. Báo cáo đăng tạp chí

 • Phương thức quản lý ảnh hưởng hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông cửu Long.

  2015   Lê Cảnh Dũng      Võ Văn Tuấn      Phạm Thị Nguyên

   

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của cán bộ cấp cộng đồng tham gia tiến trình xây dựng xã nông thôn mới tại TP Cần Thơ. Tạp chi Khoa học Đại học Cần Thơ.

  2015   Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt      Lâm Huôn      

   

 • Phân tích chuỗi giá trị xoài cát Hòa Lộc tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

  2015  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt      Dương Ngọc Thành      

   

 • Thực trạng kênh phân phối nếp tại hai huyện Thủ Thừa và Châu Thành, tỉnh Long An. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

  2015   Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt     

 • Phân tích chuỗi giá trị xoài cát Chu tỉnh Đồng Tháp

  2015   Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt      Dương Ngọc Thành       Từ Kim Trang và Trần Hoàng Khoa

 • Phân tích chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (38): 10-25.

  2015   Võ Thị Thanh Lộc       Nguyễn Thị Thu An, Huỳnh Hữu Thọ, Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Lâm Huôn và Lê Trường Giang

   

 • Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (36): 52-63

  2015   Nguyễn Hồng Tín      Võ Thị Thanh Lộc       Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thành Danh, Võ Kim Thoa, và Châu Mỹ Duyên

   

 • Nghiên cứu và xây dựng khung năng lực cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (36): 52-63

  2015   Nguyễn Hồng Tín      Võ Thị Thanh Lộc      , Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thành Danh và Võ Kim Thoa, 2015.

   

 • Đánh giá thực trạng năng lực cán bộ , công chức thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (38)

  2015   Nguyễn Hồng Tín      Võ Thị Thanh Lộc      , Nguyễn Quang Tuyến, Võ Kim Thoa và Võ Thành Danh, 2015.

 • Ảnh hưởng của nguồn lực đến đa dạng sinh kế của nông hộ ở ĐBSCL. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (10). 2015   Võ Văn Tuấn      Lê Cảnh Dũng

 • Tăng trưởng đàn bò và vai trò của chăn nuôi bò trong phát triển kinh tế hộ ở cộng đồng người Khmer tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí I - 2013, trang 21-28. Nguyễn Toàn Khoa    Nguyễn Thanh Bình     

 • Tình hình chăn nuôi heo ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 26 (2013): 213-218. Nguyễn Minh Thông    Nguyễn Thanh Bình      Bích Tuyền, và Đỗ Võ Anh Khoa

 • Quản lý và sử dụng tài nguyên nước ở cấp cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và đề xuất cho tương lai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí IV, 2012, trang 9-11.Nguyễn Thanh Bình      

 • Tăng trưởng nông nghiệp và đóng góp của vùng tứ giác Long Xuyên đối với đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1988-2011. Kỷ yếu “Hội thảo Khoa học 20 năm Khai thác, Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Tứ giác Long Xuyên”, ngày 22/11/2012, quyển I, trang 131-142. Nguyễn Thanh Bình      Đặng Kiều Nhân      

 • Nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí IV, 2012, trang 34-41. Nguyễn Thanh Bình      

 • Vi nhân giống cây môn kiểng. No.15b.P106.Nhà xuất bản:ĐH Cần Thơ. 2011   Vũ Anh Pháp         NB Toàn

 • Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo vùng ĐBSCL năm 2009. Tạp chí NN & PTNT Số 9/2011, p.3-10. Võ Thị Thanh Lộc      Nguyễn Phú Son      

   

 • Phân tích kinh tế phục vụ liên kết vùng phát triển “tam nông”đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. ĐH Quốc Dần-Hà Nội. Số 168 (II). ISSN.1859-0012, tr. 53-59. Nguyễn Văn Sánh   2011  

 • Chính sách về chiến lược phát triển và thị trường thủy sản: Nghiên cứu trường hợp cá da trơn ĐBSCL, VN. Tạp chí Kinh tế Trường Đại học Quốc dân Hà Nôi. Số 41 (I). ISSN 18590020, tr. 74-96. Nguyễn Văn Sánh      2011

 • Liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo: Trường hợp Nghiên cứu ở An giang. Tạp chí Kinh tế Sinh thái. Số 39 (I) ISSN: 1859-2317, tr. 27-34

  Nguyễn Văn Sánh    2011

 • Vulnerability and adaptation to salinity intrusion in the coastal province of Travinh, Vietnam. In: Setiadi N, Birkmann J and Buckle P. (Eds). Disaster risk reduction and climate change adaptation: case studies from South and Southeast Asia. United Nations University, SOURCE publication No 14/2010, p32-39. Nguyễn Thanh Bình     

 • Đánh giá hiện trạng sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh dịch rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá

  Nhà xuất bản:Đại học Cần Thơ. 2010. Vũ Anh Pháp      Nguyễn Hoàng Khải         Huỳnh Như Điền

 • Đánh giá tính kháng đổ ngã của 12 giống lúa. Nhà xuất bản:Nông nghiệp. 2010. Vũ Anh Pháp      Nguyễn Hoàng Khải         NT Phượng và NM Chơn

 • Kích thích tính chịu mặn trên lúa bằng 24-epibrassinolide và CuCl2. P. 294-306. 2010. Nhà xuất bản:Nông Nghiệp. Vũ Anh Pháp      

 • Sinh kế và ứng phó với hạn hán của nguời dân ven biển vùng đồng bằng sông cửu long. Tạp chí NNPTNT. Số 6 (I). ISSN 0866-7020, tr. 121-126. 2010. Nguyễn Văn Sánh 

 • Ứng dụng Marker phân tử trong chọn giống lúa kháng rầy nâu. P61

  Nhà xuất bản:Đại học Thái Nguyên. 2009.   Bùi Thị Kim Vi, NTX Mai, TN Dũng, Vũ Anh Pháp

 • Phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị tôm ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông Nghiệp &PTNT, số 134 tháng 5/2009, trang 3-8.Võ Thị Thanh Lộc      

 • Gạo Việt Nam nhìn từ chuỗi giá trị lúa gạo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tại Cần Thơ. Tạp Chí NN và PTNT số 132 tháng 3/2009, trang 3-5. Võ Thị Thanh Lộc         Nguyễn Ngọc Châu

 • “Phân phối lợi ích và chi phí trong chuỗi giá trị cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào”. Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Nghiên Cứu Quản lý Kinh tế TW, Bộ Kế Họach và Đầu Tư, Số 26, tháng 5+ 6/2009, trang 32-42. Võ Thị Thanh Lộc      

 • Bệnh lem hạt lúa và ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học đến sự phát triển của bệnh. Hội thảo Quốc gia Bệnh cây và Sinh học phân tử lần thứ 8. Trang: 101-110. Nhà xuất bản:Nông Nghiệp. 2009.  Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành

 • Năng suất và lợi tức sản xuất lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu long từ năm 1995 đến 2006. Tạp chí NNPTNT. Giấy phép 400/GP-BVHTT. ISSN 0866-7020. Số 8 (I), tr. 8-12. 2009. Nguyễn Văn Sánh      

   

 • An ninh lương thực, sinh kế và phát triên nông thôn ở Đồng bằng sông MEKONG. Nhà xuất bản Đại học Huế. Quyết định xuất bản số: 198/Q Đ-DHH-NXB, tr. 7-23. 2009. Nguyễn Văn Sánh     

 • Phân tích hiệu quả kinh tế; kỹ thuật và kinh tế của các hộ sản xuất rau an toàn ở vùng ngoại ô thành phố Cần Thơ”; Tạp chí nghiên kinh tế phát triển.

  Nhà xuất bản:NXB Đại Học Kinh Tế TP HCM. 2009. Nguyễn Phú Son     

 •  Ảnh hưởng của bệnh đạo ôn đến năng suất và chất lượng xay xát của lúa gạo ở hai mật độ sạ và các lượng phân đạm. Tuyển tập công trình khoa học 2006, Trường ĐH Cần Thơ. Trang: 77-82.   Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành

 

2. Sách, chương sách, kỷ yếu

 • Giáo trình: Nguyên lý Phát triển Nông thôn. NXB Đại học Cần Thơ.  Lê Cảnh Dũng      Võ Văn Tuấn      Nguyễn Văn Sánh   2015    

 • Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn. NXB Đại học Cần Thơ. Võ Văn Tuấn      Lê Cảnh Dũng      2015

 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng. ĐHCT.  Huỳnh Quang Tín    2011

 • Nguyên lý phát triển “tam nông” và ứng dụng vào vùng ĐBSCL. 2009. Nguyễn Văn Sánh      

 • Giáo trình về nguyên lý phát triển cộng đồng và xây dựng xã nông thôn mới. 2009. Nguyễn Văn Sánh  

 • Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học. 2007. Võ Thị Thanh Lộc   

 •  Evaluation of suitability, yield and nutrient contents of the animal-feed grasses cultivation on dikes of rice-fish system in the semi-deep area of the Mekong Delta. Scientific Journal of the Mekong Delta Development Research Institute-Cantho University (in Vietnamese). 2007. Nguyễn Văn Nhật      Nguyễn Thanh Bình      

 • Quản trị chất lượng sản phẩm thủy sản

  Võ Thị Thanh Lộc      

 •  Nghiên cứu thị trường nông thôn liên quan đến vấn đề giảm nghèo ở ĐBSCL”; Sách Mekong Delta Poverty Analysis; Trang 54-69; NXBYH-Licence: N0 4-13/XB-QLXB (Tiếng Anh); Năm 2005.Nhà xuất bản:YH-Licence: N0 4-13/XB-QLXB.Nguyễn Phú Son      

 • Bảo tồn nội vi tài nguyên cây trồng vì sự phát triển bền vững. 2004. Nhà xuất bản:Nông nghiệp. Vũ Anh Pháp     

 • Kinh tế quốc tế. Nhà xuất bản:Thống kê. 2004 Nguyễn Phú Son      

 • Kinh tế quốc tế . Nhà xuất bản:Thống kê. 2002. Nguyễn Phú Son      

 • Theories and Strategies of Change. CLSU. 2001. Dương Ngọc Thành      

 • Theories of economics development on rural development, CLSU. 2001. Dương Ngọc Thành 

 • Nghiên cứu Marketing ứng dụng trong kinh doanh. 2000. Võ Thị Thanh Lộc     

 • Kinh tế quốc tế. Nhà xuất bản:Thống kê. 2000. Nguyễn Phú Son     

 • Marketing căn bản. Nhà xuất bản:Đại học Cần Thơ. 2000. Nguyễn Phú Son      

   

3. Tạp chí khoa học Trường

 

 • Phân tích chuỗi giá trị Thanh Long tại Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (36): 10-22.

  Đoàn Minh Vương    Võ Thị Thanh Lộc      Huỳnh Vũ Kiệt, Nguyễn Thanh Tiến      2015

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của nông hộ ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (38d). Võ Văn Tuấn      Lê Cảnh Dũng    2015

 • Đánh giá tổn thương có sự tham gia: Trường hợp xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học (ISSN: 1859-2333), Trường Đại học Cần Thơ, Số 24b-2012, trang 229-239. Nguyễn Thanh Bình      Lâm Huôn, và Thạch Sô Phanh

 • Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng xơ tơ dừa nhằm tạo việc làm và cải thiện thu nhập người nghèo ở ĐBSCL. Tạp Chí Khoa Học, Trường Đại Học Cần Thơ, Số 17b-2011, p.61-70.  Võ Thị Thanh Lộc       Nhóm nghiên cứu MDI

 • Kinh tế sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn Global GAP tại ĐBSCL: nghiên cứu trường hợp HTX Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang. Kỹ Yếu Khoa học. Số 401-2011/CXB/19-21/NXB.ĐHCT. 40/QĐ-NXB.ĐHCT, 22/6/2011, tr. 187-196.  Nguyễn Văn Sánh     

 • Tích tụ đất đai và hiệu quả kinh tế theo quy mô đất đai trong nông thôn ĐBSCL: Trường hợp nghiên cứu ở An giang. Kỹ Yếu Khoa học Số 401-2011/CXB/19-21/NXB.ĐHCT. 40/QĐ-NXB.ĐHCT, 22/6/2011, tr. 177-186. Nguyễn Văn Sánh      

 • Chọn giống lúa có sự tham gia của nông dân ở ĐBSCL. Đại Học Cần Thơ, Vol. 9A, 2011: 156-165

  Lê Xuân Thái      Huỳnh Quang Tín      Ong Huỳnh Nguyệt Ánh

 • Tích tụ đất đai và hiệu quả kinh tế theo quy mô đất đai trong nông thôn ở ĐBSCL: trường hợp tỉnh An Giang. Số 15a, Tạp chí khoa học, ĐHCT.2010. Lê Cảnh Dũng     

 • Phân tích tác động kinh tế-xã hội và môi trường của hệ thống sản xuất lúa-tôm: trường hợp nghiên cứu mô hình đa tác nhân tại tỉnh Bạc Liêu. Số 16a, Tạp chí khoa học, ĐHCT. 2010. Lê Cảnh Dũng      C. T. Hoanh     C. Le Page     N. Gajaseni

 • An ninh lương thực quốc gia nhìn từ khía cạnh nông dân trồng lúa và giải pháp liên kết vùng và tham gia “4 nhà”. Tạp chí khoa học ĐHCT. Số 11 (I). ISSN:1859-2333, tr. 171-181. 2009. Nguyễn Văn Sánh     

 • Assessing the impact of farming systems’changes on socio-economic life in different agro-ecological zones of the Mekong Delta. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Dương Ngọc Thành      Phạm Hải Bửu    

   
 • Analysis of farmers’pangasius production in the Mekong Delta. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Từ Văn Bình  

 • Participatory agricultural extension in the Mekong Delta: the route and milestones in the process of institutionalization. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Nguyễn Duy Can      Nico Vromant

 •  Training for Participatory Technology Development (PTD) in the Mekong. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Nguyễn Thị Hoài Châu      Nguyen Duy Can, Nico Vromant.

 •  Influence of organic fertilizer on growth, yield and quality of MTL250 rice variety. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Nguyễn Kim Chung      

    
 • Influence of number times and dosage apply nitrogen fertilizers for MTL 325 variety. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Nguyễn Kim Chung      

 • Rice Seed Supply Systems In The Mekong Delta, Vietnam. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Hồng Cúc         Huynh Quang Tin, P. C. Sta. Cruz ,T. H. Borromeo2 and J. E. Hernandez

 • Promising Farming Systems in Flood Season in An Giang province . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Võ Văn Hà      Dương Ngọc Thành  

     
 • Participatory technology development (PTD) in the Mekong Delta, Vietnam. A case of Hoa Nghia’s farmer club, Hoa Nghia village, Cho Lach district ,Ben Tre province.. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Phạm Công Hữu      

 •  Shrimp Supply Chain Quality Management in the Mekong Delta, Vietnam – Problems and Measures. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Võ Thị Thanh Lộc      

 •  The effects of different nutrient inputs on trench water quality and yields of Trichogaster pectoralis polycultured with other fish species in intensive rice fields. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Thanh Bình      Nguyễn Văn Nhật

 •  Participatory Technology Development (PTD): Perception from farmers and extension workers. Scientific Journal of Can Tho University 2007.  Nico Vroman

 •  Suitability of six animal-feed grasses grown on dikes of rice-fish system in the semi-deep area of the Mekong delta. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Văn Nhật      Nguyễn Thanh Bình      

 • Practice uide book for rice research . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Phạm Thị Phấn     

 •  Effect of “BioGro” bio-fertilizer on rice growth and yield in the Mekong Delta. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Phạm Thị Phấn      Nguyễn Thành Tâm         Le Ro Son, Tran Van Con

 • Taro leaf blight management . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Vũ Anh Pháp      

 •  An assessment on economic return of rice-based farming systems in the fresh water zone of Go Cong - Tien Giang. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Trần Hữu Phúc       Pham Thi Pari, Nguyen Van Khang, Nguyen Duy Can

 •  The study on a labore movement in the sub-urban area by CanTho urbanization process . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Văn Sánh      Dương Ngọc Thành      

 • Assessment of the socio-economic aspects of fish pen farming on the rice field base in the flooding period . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Ngọc Sơn   

 •  Market Study of Cultured Pangasius from the Mekong Delta, Vietnam. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Phú Son      

 •  Aromatic rice varieties selection in the Mekong Delta (2005-2006) . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Thành Tâm      Lê Xuân Thái      

 •  Selection high yielding, short duration rice varieties in 2006. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Lê Xuân Thái      Trần Hữu Phúc      Nguyễn Thành Tâm      Nguyễn Hoàng Khải   

 •  The Effect of Agricultural structure Conversion has infuenced in Livelihood of People in the Mekong Delta. Scientific Journal of Can Tho University 2007. Dương Ngọc Thành      Võ Văn Hà      Phạm Hải Bửu      Nguyễn Công Toàn      

 •  

  Evaluation of rice grain quality of promising rice varieties in the Mekong Delta . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Nguyễn Hoàng Khải 

      
 •  

  Farmer bred rice varieties in the Mekong Delta: opportunity and challenge . Scientific Journal of Can Tho University 2007. Huỳnh Quang Tín   Nguyễn Hồng Cúc   

 • The Roles of Microfinance in Poverty Reduction in the Mekong Delta, Viet Nam Case study at Hoa An Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Provinc . Scientific Journal of Can Tho Uiversity 2007. Võ Văn Tuấn      Dương Ngọc Thành      Nguyễn Văn Sánh

4.Bài báo đăng trong kỷ yếu Hội thảo - Hội nghị

 

 • Đánh giá nhu cầu lao động và đào tạo nghề nông thôn tại các quận huyện thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu nghiên cứu khoa học cuả MDI. 2010. Dương Ngọc Thành, Trần Nhật Phương Diễm, Nguyễn Thị Phương Linh

 • Sử dụng vi khuẩn đối kháng để quản lý bệnh đốm vằn trên ruộng lúa. Hội thảo Quốc gia Bệnh cây và Sinh học phân tử lần thứ 8. Trang: 67-72.

  Nhà xuất bản:Nông Nghiệp. 2009.    Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hệ thống canh tác ở vùng nhiễm mặn của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu “Hội thảo lần thứ nhất về phát triển hệ thống sản xuất lúa – tôm bền vững vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” tại Sóc Trăng ngày 26/9/2009, trang 37-48. Nguyễn Thanh Bình      Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Duy Cần

 • Vai trò của khuyến nông có sự tham gia trong phát triển cộng đồng – Nghiên cứu trường hợp tại câu lạc bộ khuyến nông Tam Sóc C1, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu “Hội thảo khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ, trang 201-209. 2009. Nguyễn Thanh Bình    

 • Ảnh hưởng của bệnh đạo ôn đến năng suất và chất lượng xay xát của lúa gạo ở hai mật độ sạ và các lượng phân đạm. Hội thảo Quốc gia Bệnh cây và Sinh học phân tử lần thứ 5. Trang: 142-148.2006. Nhà xuất bản:Nông Nghiệp. Dương Ngọc Thành      

   

5. Báo cáo chưa xuất bản

 • Challenge of the “three reductions” program in Vietnam: potential role of biofertiliser technology. Paper presented at the BioGro project conference at HNU, Hanoi. 2007


 •  Farmer extension trials using BioGro for rice production in the Mekong Delta. Paper presented at the BioGroproject conference at HNU, Hanoi. 2007  Phạm Thị Phấn      and Sally Marsh

 •  Mekong delta rice farmers: from growers to breeders. Paper pesented at the CLRRI-IRRI International Conference “Better Rice, Better Environment and Better Life”, Can Tho, 7 September 2007

 •  Sluice gate operation, outcomes and trade-offs: BayFish - Bac Lieu, a model for integrated management of inland coastal resources in southern Vietnam. Final project report. CGIAR Water and Food Challenge Program project nº 10 “Managing Water and Land Resources for Sustainable Livelihoods at the Interface Between Fresh and Saline Water Environments in Vietnam and Bangladesh”. WorldFish Center, Phnom Penh, Cambodia. 76 pp. 2007 . Jantunen   Huỳnh Cẩm Linh         T., Baran, E., Chheng, P., Warry, F., Hoanh, C.T. and Binh, N.T

Thông báo

Số lượt truy cập

5552576
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
575
4351
1224
5552576

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn