SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

(Updated: 7th Jan 2023) 

Sứ mệnh

Viện được thành lập với nhiệm vụ là cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường của ĐBSCL thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và cũng như nâng cao nguồn nhân lực ở địa phương.

 

Mục tiêu

  • Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển nông thôn bền vững thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện chất lượng cao;
  • Cải thiện tính bền vững của sản xuất lương thực và hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên nông nghiệp bằng cách áp dụng các giải pháp tổng hợp về kỹ thuật trên đồng ruộng và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở cấp cộng đồng và vùng;
  • Cải thiện chất lượng cuộc sống và tính thích ứng về sinh kế thông qua giải pháp về kinh tế - xã hội.

Viện hợp tác tích cực với đối tác khác nhau trong và ngoài Việt Nam (trường đại học, cơ quan nghiên cứu, cơ quan Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan sự nghiệp và cộng đồng địa phương) vì mục tiêu phát triển bền vững.

 

Giá trị cốt lõi: Hợp tác (Mobilization) – Sự khác biệt (Differentiation) – Đổi mới (Innovation)

Hợp tác: Hợp tác với các bên liên quan để bổ sung nguồn lực

Sự khác biệt: Tạo ra kết quả có giá trị cho đối tác để có tác động tích cực xã hội

Đổi mới: Luôn thay đổi tích cực để mang lại hiệu quả và giá trị mới cho bên trong cũng như bên ngoài tổ chức

Thông báo

Số lượt truy cập

5585015
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
398
3746
7646
5585015

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn