SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

 

SỨ MẠNG:

Đóng góp vào sứ mạng chung của Trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL tạo cơ hội thuận lợi và môi trường lý tưởng cho học tập, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao tri thức cho phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững, và cải thiện đời sống của cư dân ĐBSCL và lưu vực sông Mekong thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển.

 

TẦM NHÌN:

Thuộc Trường Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL là trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng liên ngành về quản lý tài nguyên nông thôn và quản trị kinh tế-xã hội có chất lượng cao  ở Việt Nam và lưu vực sông Mekong.    

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL có những đặc điểm chung của Trường Đại học Cần Thơ và có những giá trị cốt lõi riêng sau đây:

  • Trách nhiệm: Mỗi viên chức và sinh viên có trách nhiệm với Viện, Trường và xã hội để cung cấp sản phẩm có chất lượng cao nhất;
  • Tập trung: tập trung vào những mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên để có hiệu quả và hiệu suất cao nhất;
  • Hợp tác: mỗi cá nhân từ lãnh đạo đến viên chức và sinh viện/học viên là một nhân tố cấu thành tập thể Viện, hợp tác để cùng đồng hành và đạt sứ mạng chung;
  • Thay đổi: luôn luôn đổi mới về tri thức, thái độ và hành động để hội nhập và đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của xã hội.

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451074
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
232
1049
9278
451074

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn