SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

 

Tầm nhìn

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL là tổ chức nghiên cứu và đào tạo ứng dụng liên ngành có uy tín về quản lý bền vững tài nguyên nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng ĐBSCL của Việt Nam và lưu vực sông Mekong.   

 

Sứ mạng

Đóng góp vào sứ mạng chung của Trường, Viện tạo cơ hội thuận lợi và môi trường lý tưởng cho học tập, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao tri thức cho phát triển bền vững và cuộc sống thịnh vượng của cư dân ở vùng ĐBSCL và hạ lưu sông Mekong, thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ.

 

Giá trị cốt lỏi

Hợp tác (M): Hợp tác trong và ngoài Trường để thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng liên ngành đáp ứng như cầu thực tiển.

Sự khác biệt (D): Phương pháp, sản phẩm và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và phát triển có tinh đặc trưng, khác biệt về chất lượng và ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, vùng và định hướng vĩ mô.

Đổi mới (I): đổi mới trong suy nghĩ và hành động để không ngừng cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội luôn thay đổi. 

Thông báo

Số lượt truy cập

5223866
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
336
4316
336
5223866

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn