Phòng Hành chính – Tài chính 

I. Chức năng - Nhiệm vụ

A. Chức năng

Phòng Hành chính – Tài chính – Thư Viện là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thư viện, .v.v.. của đơn vị.

B. Nhiệm vụ

Phòng Hành chính – Tài chính – Thư Viện có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể: chịu trách nhiệm trong quản lý sinh viên và chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Sắp xếp và theo dõi kế hoạch giảng dạy và học tập cho các bậc học. Tiếp xúc và tư vấn sinh viên trong một số hoạt động học tập và sinh hoạt. Hỗ trợ và quản lý tài chính của Viện, theo dõi và thực hiện các thủ tục lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm hàng tháng. Quản lý các hồ sơ, nhân sự, giấy tờ, công văn, quyết định của đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác. Quản lý và phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bổ sung và sắp xếp các nguồn tài liệu của thư viện để phục vụ độc giả.

II. Tổ chức nhân sự

Văn phòng Viện gồm 03 cán bộ cơ hữu, trong đó có Chánh văn phòng, kiêm Trợ lý tổ chức, trợ lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Kế toán, kiêm trợ lý thiết bị, Quản lý thông tin. Ngoài ra còn có 01 Tạp vụ và 02 Bảo vệ.

 

 

Họ tên

Chức vụ

Email

Lê Vân Thuỷ Tiên

Chánh văn phòng

lvttien@ctu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Webmaster

ntthien@ctu.edu.vn

Trương Thị Kim Loan

Kế toán

ttkloan@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

5552586
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
585
4361
1234
5552586

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn