ĐT: 84-292-3833256,                Fax: 84-292-3831270                                   

                             (Updated: 31/7/2017)

 I. Chức năng - Nhiệm vụ

 A. Chức năng

Văn phòng Viện là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, .v.v.. của đơn vị.

 

B. Nhiệm vụ

Văn phòng Viện có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể: chịu trách nhiệm trong quản lý sinh viên và chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Sắp xếp và theo dõi kế hoạch giảng dạy và học tập cho các bậc học. Tiếp xúc và tư vấn sinh viên trong một số hoạt động học tập và sinh hoạt. Hỗ trợ và quản lý tài chính, tổ chức của Viện. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của Viện. Quản lý và phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

II. Tổ chức nhân sự   

Văn phòng Viện gồm 05 cán bộ cơ hữu, trong đó có Chánh văn phòng (kiêm Trợ lý tổ chức), Trợ lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (kiêm thủ quỹ), Trợ lý thiết bị (kiêm văn thư), Kế toán, Quản lý thông tin và thư viện. Ngoài ra còn có 01 Tạp vụ và 02 Bảo vệ..


 

Họ tên Chức vụ Email
Trương Thị Anh Đào Chánh văn phòng ttadao@ctu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hiền IT - Thư viện viên ntthien@ctu.edu.vn
Trương Thị Kim Loan Kế toán ttkloan@ctu.edu.vn
Lê Vân Thuỷ Tiên Thủ quỹ lvttien@ctu.edu.vn
Trần Hữu Tuấn Quản lý thiết bị thtuan@ctu.edu.vn

 

 

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451091
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
15
1066
9295
451091

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn