Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

QP006

Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)

2

2

QP007

Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)

2

3

QP008

Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)

3

4

QP009

Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)

1

5

TC100

Giáo dục thể chất 1+2 (*)

3

6

XH023

Anh văn căn bản 1 (*)

4

7

XH024

Anh văn căn bản 2 (*)

3

8

XH025

Anh văn căn bản 3 (*)

3

9

XH031

Anh văn tăng cường 1 (*)

4

10

XH032

Anh văn tăng cường 2 (*)

3

11

XH033

Anh văn tăng cường 3 (*)

3

12

FL001

Pháp văn căn bản 1 (*)

4

13

FL002

Pháp văn căn bản 2 (*)

3

14

FL003

Pháp văn căn bản 3 (*)

3

15

FL007

Pháp văn tăng cường 1 (*)

4

16

FL008

Pháp văn tăng cường 2 (*)

3

17

FL009

Pháp văn tăng cường 3 (*)

3

18

TC013

Bơi lội (*)

1

19

TN033

Tin học căn bản (*)

1

20

TN034

TT. Tin học căn bản (*)

2

21

ML014

Triết học Mác - Lênin

3

22

ML016

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

23

ML019

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

24

ML021

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

ML018

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

26

KT105

Toán kinh tế 1

3

27

TN010

Xác suất thống kê

3

28

KL001

Pháp luật đại cương

2

29

PD001

Nguyên lý phát triển nông thôn

2

30

ML007

Logic học đại cương

2

31

XH011

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

32

XH012

Tiếng Việt thực hành

2

33

XH014

Văn bản và lưu trữ học đại cương

2

34

XH028

Xã hội học đại cương

2

35

KN001

Kỹ năng mềm

2

36

KN002

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

2

37

PD123

Môi trường và sinh cảnh nông thôn

2

38

PD120

Phương pháp nghiên cứu - PTNT

3

39

PD121

Thống kê ứng dụng PTNT

4

40

PD122

Xã hội học phát triển nông thôn

3

41

PD221

Địa lý nhân văn

2

42

PD116

Phân tích định chế trong phát triển nông thôn

2

43

PD218

Khoa học cây lúa

2

44

PD224

Thực hành cây lúa

1

45

KT101

Kinh tế vi mô 1

3

46

KT102

Kinh tế vĩ mô 1

3

47

PD118

Sinh thái sản xuất và thích ứng BDKH

3

48

PD119

Phân tích an ninh lương thực

3

49

NS264

Nông nghiệp công nghệ cao

2

50

PD110

Anh văn chuyên ngành phát triển nông thôn

2

51

PD217

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

3

52

PD301

Hệ thống canh tác trong phát triển nông thôn

3

53

PD115

Phương pháp khuyến nông

3

54

PD324

Phát triển cộng đồng

2

55

KT418

Phân tích lợi ích chi phí

2

56

PD325

Chính sách nông nghiệp - PTNT

2

57

PD330

Xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn

2

58

PD321

Phân tích chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm

3

59

PD204

Kinh tế tài nguyên và môi trường trong nông thôn

3

60

PD327

Kinh tế phát triển nông thôn

3

61

PD328

Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

2

62

PD205

Quy hoạch và quản trị xã hội nông thôn

2

63

PD312

Phân tích sinh kế

2

64

PD206

Hệ thống hỗ trợ ứng dụng trong phát triển nông thôn

2

65

PD219

Hoạt động thực tiễn

3

66

PD225

Thực hành Kiểm định chất lượng hạt giống lúa

1

67

PD226

Thực hành Phân tích phẩm chất xay chà và chất lượng gạo

1

68

PD329

Thực tập giáo trình - PTNT

1

69

PD228

Thực hành phát triển nông thôn

2

70

PD231

Kỹ thuật canh tác cây lương thực

2

71

PD229

Thực hành Vai trò của Nông cụ trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

72

PD208

Quản lý dịch hại cây trồng

3

73

PD209

Quản lý dinh dưỡng cây trồng

3

74

PD210

Sử dụng nông dược

3

75

PD211

Hệ thống cây trồng

2

76

NN325

Hệ thống chăn nuôi

2

77

TS239

Hệ thống thủy sản

2

78

PD223

Mô hình và mô phỏng trong phát triển nông thôn

2

79

PD222

Kinh tế hợp tác

2

80

PD311

Tham gia và lãnh đạo

2

81

PD128

Thời sự nông thôn

2

82

KT393

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

83

PD500

Luận văn tốt nghiệp - PTNT

14

84

PD400

Tiểu luận tốt nghiệp - PTNT

6

85

PD215

Kiến thức bản địa

2

86

PD216

Dân số và chất lượng dân số (+ giới)

2

87

PD308

Quản lý hành chánh nhà nước

2

88

PD309

Tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp

2

89

PD317

Tài chánh vi mô

3

90

PD318

Phân tích tài chánh doanh nghiệp

3

91

PD319

Kế toán doanh nghiệp nông nghiệp

3

Tổng sô học phần

91

Thông báo

Số lượt truy cập

5584983
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
366
3714
7614
5584983

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn