Viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Khu II - Đại học Cần Thơ - Đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại : +84-292-3833256       Fax : +84-292-3831270;         Email: mdi@ctu.edu.vn

(Cập nhật: 9/1/2020)

 

Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: Ts. Đặng Kiều Nhân

  Email: dknhan@ctu.edu.vn

  Điện thoại: +84-292-3872041

Phó Viện trưởng: Ts. Vũ Anh Pháp

  Email: vaphap@ctu.edu.vn

  ĐT: 84-292-3872037

 

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Ks. Lê Vân Thuỷ Tiên

Email: lvttien@ctu.edu.vn

Fax: +84-292-3831270

ĐT: +84-292-3833256

BM Tài nguyên Cây trồng:

Trưởng bộ môn: Ts. Huỳnh Quang Tín

  Email: hqtin@ctu.edu.vn

  ĐT: +84-292-3831012

Phó Bộ môn: Ths. Nguyễn Hoàng Khải

  Email: nhkhai@ctu.edu.vn

  ĐT: +84-292-3831012

Bộ môn Kinh tế - Xã hội - Chính sách

Trưởng Bộ môn: Ts. Lê Cảnh Dũng

Email: lcdung@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3831260

Phó Bộ môn: Ts. Võ Văn Tuấn

Email: vvtuan@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3831260

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Trưởng Bộ môn: Ts. Nguyễn Hồng Tín

Email: nhtin@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3832475

Phó Bộ môn: Ts. Nguyễn Thanh Bình

Email: ntbinh02@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3832475

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề Nông thôn

Giám đốc TT: Ts. Vũ Anh Pháp

  Email: vaphap@ctu.edu.vn

  ĐT: 84-292-3872037

IT - Thư viện

Ks. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Email: ntthien@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3833256

Phòng giáo vụ

Ths. Huỳnh Như Điền

Email: hndien@ctu.edu.vn

Ts. Nguyễn Văn Nhiều Em

Email:nvnem@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3872038

 

 

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451092
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
16
1067
9296
451092

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn