Viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Khu II - Đại học Cần Thơ - Đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại : +84-292-3833256       Fax : +84-292-3831270;         Email: mdi@ctu.edu.vn

(Cập nhật: 17/4/2017)

 

Ban lãnh đạo Viện

Giám đốc: PGs. Ts. Nguyễn Văn Sánh

  Email: nvsanh@ctu.edu.vn

  Điện thoại: +84-292-3872039

Phó Giám đốc: Ts. Đặng Kiều Nhân

  Email: dknhan@ctu.edu.vn

  Điện thoại: +84-292-3872041

Phó Giám đốc: Ts. Vũ Anh Pháp

  Email: vaphap@ctu.edu.vn

  ĐT: 84-292-3872037

 

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Ks. Trương Thị Anh Đào

Email: ttadao@ctu.edu.vn

Fax: +84-292-3831270

ĐT: +84-292-3833256

Bộ môn Kinh tế - Xã hội - Chính sách

Trưởng Bộ môn: Ts. Lê Cảnh Dũng

Email: lcdung@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3831260

Phó Bộ môn: Ts. Võ Văn Tuấn

Email: vvtuan@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3831260

IT - Thư viện

Cô: Nguyễn Thị Thanh Hiền

Email: ntthien@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3833256

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Trưởng Bộ môn: Ts. Nguyễn Hồng Tín

Email: nhtin@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3832475

Phó Bộ môn: Ts. Nguyễn Thanh Bình

Email: ntbinh02@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3832475

Phòng giáo vụ

Thầy: Huỳnh Như Điền

Email: hndien@ctu.edu.vn

Thầy: Nguyễn Văn Nhiều Em

Email:nvnem@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3872038

BM Tài nguyên Cây trồng:

Trưởng bộ môn: Ts. Huỳnh Quang Tín

  Email: hqtin@ctu.edu.vn

  ĐT: +84-292-3831012

Phó Bộ môn: Ths. Nguyễn Hoàng Khải

  Email: nhkhai@ctu.edu.vn

  ĐT: +84-292-3831012

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề Nông thôn

Giám đốc TT:Ts. Vũ Anh Pháp

  Email: vaphap@ctu.edu.vn

  ĐT: 84-292-3872037

Tổ Phát triển giống lúa

Thầy: Trần Hữu Phúc

Email: thphuc@ctu.edu.vn

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

110463
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
193
1862
10316
110463

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn