ĐT: 84-292- 3832475; Fax: 84-292-3831270; E-mail: tlpuong@ctu.edu.vn                                                          

 

I. Giới thiệu

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp được thành lập năm 2005 trên cơ sở Tổ Hệ thống Canh tác và Phát triển Nông thôn. Bộ môn hiện có 02 tổ chuyên ngành: (1). Qui hoạch và phát triển hệ thống nông nghiệp, (2). Đánh giá và phát triển kỹ thuật hệ thống nông nghiệp. Bộ môn có 09 cán bộ gồm 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 1 kỹ sư và 2 kỹ thuật viên. Chức năng chính của Bộ môn là đào tạo song song với nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học-công nghệ. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là tham gia quản lý, đào tạo ngành Phát triển Nông thôn và ngành Hệ thống Nông nghiệp, đồng thời thực hiện nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ về các lãnh vực liên quan đến quản lý bền vững tài nguyên nông nghiệp.

Bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn chính sau:

 • Cải tiến và phát triển các gói kỹ thuật của hệ thống sản xuất bao gồm kỹ thuật thích ứng, giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu và sự phát triển ở thượng nguồn;
 • Phân tích và đánh giá tính bền vững hệ thống sản xuất (từ cấp đối tượng sản xuất, nông hộ, cộng đồng đến ngành hàng sản xuất);
 • Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp;
 • Phát triển kinh tế và đa dạng hóa sản xuất cấp nông hộ, cộng đồng;
 • Đánh giá tổn thương của hệ thống sản xuất, xây dựng chiến lược thích nghi với thay đổi tự nhiên và kinh tế-xã hội thông qua sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định đa mục tiêu.

 

II. Hoạt động của Bộ môn

1. Đào tạo

 • Giảng dạy đại học và cao học các môn: Phân tích hệ thống nông nghiệp, Nguyên lý cơ bản Hệ thống Nông nghiệp, Hệ thống canh tác và hệ sinh thái nông nghiệp; Khuyến nông; Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA); Quản lý dự án, Phát triển cộng đồng nông thôn; Qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp, Hệ thống hỗ trợ quyết định trong Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hệ thống cây trồng, Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Nông nghiệp bền vững.
 • Hướng dẫn tiểu luận, luận văn tốt nghiệp sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ.

 

2. Nghiên cứu khoa học

2.1. Cải tiến và phát triển kỹ thuật

 • Sử dụng hiệu quả nước, chu trình dinh dưỡng và năng lượng trong hệ thống sản xuất
 • Hệ thống canh tác quy mô gia đình và an ninh lương thực
 • Nông nghiệp an toàn và nông nghiệp đô thị

 

2.2. Phân tích và đánh giá hệ thống

 • Tương tác giữa các hợp phần hoặc yếu tố trong hệ thống sản xuất ở các cấp độ khác nhau
 • Phát triển chỉ số và phương pháp đánh giá tính bền vững, tính tỗn thương của hệ thống

 

2.3. Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp

 • Quy hoạch đa mục tiêu hệ thống sản xuất ở cấp độ nông hộ hoặc cộng đồng/vùng
 • Quản lý hệ thống sản xuất trong bối cảnh thay đổi các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội và mục tiêu phát triển

 

3. Chuyển giao Khoa học Công nghệ

 • Tập huấn nông dân và cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý kỹ thuật địa phương về Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA); Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD); Phương pháp nghiên cứu koa học, Mô hình canh tác và các hệ thống canh tác kết hợp (VACB), Xây dựng và quản lý dự án cấp cộng đồng, Canh tác lúa tiết kiệm nước và giảm khí thải nhà kín, Hệ thống canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, Hệ thống nông lâm kết hợp.
 • Xây dựng các mô hình thí điểm thích nghi, phát triển và nhân rộng kỹ thuật có sự tham gia
 • Sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định để đánh giá, phân tích và thể hiện kết quả đánh giá, qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

 

III. Tổ chức và nhân sự

 

  Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Tín

  Phó Bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Bình

 

  Bảng 1: Tổ chức nhân sự của Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

 

TT

 Họ tên CBVC

 MSCB

 Chức vụ/Nhiệm vụ

Chức danh

 A. Tổ chuyên nghành: Đánh giá, qui hoạch, quản lý và phát triển hệ thống nông nghiệp

1

 Nguyễn Thanh Bình

8401

Phó BM

Ts, GV

2

Hồ Chí Thịnh

 

 

CN, NCV

3

Nguyễn Hồng Tín

2569

Trưởng BM

Ts, GV

4

Hồng Minh Hoàng

   

Ths, NCV

B. Tổ chuyên ngành: Đánh giá, cải tiến và phát triển kỹ thuật hệ thống sản xuất

1

 Đặng Kiều Nhân

2612

Phó Viện trưởng

 Ts, GV

2

Võ Văn Hà

8089

 

Ths, NCV

3  Tô Lan Phương 8988 Tổ Trưởng CĐ Ths, NCV
4 Huỳnh Cẩm Linh 8109   Kỹ thuật viên

5

 Châu Mỹ Duyên

7043

 

Ks, NCV

 

 

IV. Hợp tác và Phát triển

 Trong nước

 • Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu cấp Bộ
 • Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu hợp tác với các tỉnh ở ĐBSCL
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Trường

 

Ngoài nước

 • Dự án thay đổi sử dụng đất lúa thích nghi với biến đổi khí hậu (CLUES)
 • Dự án sản xuất lúa giảm phát thải-VLCRP (EDF)
 • Dự án phát triển nông nghiệp và môi trường thích nghi với biến đổi khí hậu (WUR/(PACC SOC TRANG)
 • Dự án đánh giá hệ thống Nông lâm kết hợp (ICRAF)
 • Dự án "Mekong Future" lưu vực Sông Mekong (CSIRO)
 • Dự án nâng cao năng lực Khuyến nông trên Cây ăn trái (JICA)

  Cải tiến sản xuất nông nghiệp thích nghi với xâm nhập mặn ở cộng đồng/vùng (IAEA)

V. Các dự án, đề tài sinh viên HVCH và nghiên cứu sinh có thể tham gia

 • VLCRP: Sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định (GIS, GPS, Google Earth) để giám sát và đánh giá sự phát triển kỹ thuật một phải năm giảm ở An Giang và Kiên Giang;
 • PACCST/WUR
  • Canh tác lúa tiết kiệm nước và áp dụng 1P5G ở vùng thiếu nước ngọt mùa khô
  • Đa dạng hóa sản xuất để tăng thu nhập nông hộ vùng thiếu nước ngọt
  • Hệ thống luân canh tôm-lúa và trồng màu kết hợp
  • Hệ thống rừng ngập mặn kết hợp với nuôi trồng thủy sản
 • CLUES:  Phân tích hệ thống canh tác và các điều kiện kinh tế-xã hội của các nông hộ sản xuất lúa tại 4 vùng của dự án là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu
  • Đánh giá hiện trạng sinh kế của nông hộ
  • Đánh giá chiến lược thích ứng và sinh kế bền vững
  • Đánh giá chọn lựa kỹ thuật thích hợp với sự tham gia của cộng đồng
 • ICRAF: Đặc tính hóa các hệ thống nông lâm kết hợp ở ĐBSCL
 • Mekong study: nghiên cứu đồng bằng Sông Cửu Long
  • Đánh giá sự tổn thương của nông và ngư dân vùng ĐBSCL do phát triển ở thượng nguồn
  • Phân tích sinh kế nông dân vùng ĐBSCL
  • Thực trạng nghèo đói và sinh kế nông dân vùng ĐBSCL

 

I. Các đề tài, luận văn sinh viên, HVCH, NCS thực hiện tại Bộ môn

 

TT

Tên đề tài

Bậc

Năm TN

Tác giả

GV hướng dẫn

1

Đánh giá và qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp có sự tham gia tại xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

ĐH

2010

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Ts. Nguyễn Hồng Tín

2

Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá thích nghi đất canh tác cho các mô hình trồng dừa tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

ĐH

2010

Lê Thị Bon

Ts. Nguyễn Hồng Tín

3

Xác định tiềm năng sản xuất và cung ứng giống lúa của nông dân dự án bảo tồn phát triển đa dạng sinh học cộng đồng ở ĐBSCL

ĐH

2010

Nguyễn Thị Loan

Ts. Nguyễn Hồng Tín

4

Đánh giá tác động của đê bao ngăn mặn đến phát triển nông nghiệp nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

ĐH

2010

Nguyễn Thị Huệ

Ths. Nguyễn Thanh Bình

5

Đánh giá tình hình phát triển thủy sản vùng ven biển ĐBSCL giai đoạn 1995-2010

ĐH

2011

Trần Thị Thu Diễm

Ths. Nguyễn Thanh Bình

6

Đánh giá nghèo đói và công tác xóa đói giảm nghèo ở Trà Vinh giai đoạn 2006-2010

ĐH

2011

Lê Thanh Hải

Ths. Nguyễn Thanh Bình

7

Phân tích thể chế và chính sách quản lý nước ở ĐBSCL

ĐH

2011

Dương Thị Huệ

Ths. Nguyễn Thanh Bình

8

Phân tích xu hướng thay đổi khí hậu và diễn biến xâm nhập mặn ở vùng ven biển ĐBSCL giai đoạn 1995-2010

ĐH

2011

Nguyễn Thị Linh

Ths. Nguyễn Thanh Bình

9

Thiên tai và công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh trà vinh giai đoạn 2001-2010

ĐH

2011

Phan Thanh Phong

Ths. Nguyễn Thanh Bình

10

Phân tích sự thay đổi sinh kế người dân xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long trong bối cảnh CNH HĐH nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2010

ĐH

2012

Dương Thị Hoài Hặng

Ths. Nguyễn Thanh Bình

11

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trong và ngoài đê bao tại ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

ĐH

2012

Nguyễn Đăng Khoa

Ths. Nguyễn Thanh Bình

12

Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa theo hợp đồng vụ Đông Xuân 2011-2012 tại xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

ĐH

2013

Phạm Văn Kết

Ths. Nguyễn Thanh Bình

13

Yếu tố ảnh hưởng đến sự suy giảm nguồn lợi thủy sản và thay đổi sinh kế ngư dân nghèo vùng lũ tỉnh An Giang

ĐH

2013

Nguyễn Văn Thiệu

Ths. Nguyễn Thanh Bình

14

Đo lường tổn thương sinh kế bằng chỉ số tổng hợp – trường hợp lũ lụt tại An Giang

ĐH

2013

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Ths. Nguyễn Thanh Bình

15

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế nông hộ tài vùng đất nhiễm phèn ở xã Hòa An, tỉnh Hậu Giang

ĐH

2013

Lê Văn Hạnh

ThS.Võ Văn Hà

16

Đánh giá hiện trạng canh tác lúa ở vùng thuận lợi và khó khăn trong điều kiện biến đổi khí hậu

ở tỉnh An Giang

ĐH

2013

Phạm Thùy Vương

ThS.Võ Văn Hà

17

So sánh hiệu quả kinh tế hệ thống canh tác lúa và lúa-cá ở xã Thới Tân, Thành phố Cần Thơ

ĐH

2013

Đoàn Việt Hùng

ThS.Võ Văn Hà

18

Phân tích hiện trạng hệ thống canh tác trên nền đất lúa ở vùng đất thuận lợi và khó khăn của tỉnh Bạc Liêu

ĐH

2013

Trần Trọng Nhân

ThS.Võ Văn Hà

19

Ứng dụng GIS và AHP để quản lý thông tin nông hộ và phân loại kinh tế hộ canh tác lúa giảm khí thải ở An Giang và Kiên Giang

ĐH

2013

Tô Hùng Danh

Ts. Nguyễn Hồng Tín

20

So sánh hiệu quả mô hình sản xuất lúa 1P5G giữa nhóm nông dân trong và ngoài hợp tác xã ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang

ĐH

2013

Lê Thị Cẩm Hương

Ts. Nguyễn Hồng Tín

21

Phân tích vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong sản xuất lúa ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang

ĐH

2013

Chưng Cẩm Tú

Ts. Nguyễn Hồng Tín

22

Xác định các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến tiềm năng sản xuất nếp ở hai huyện Thủ Thừa và Châu Thành tỉnh Long An

CH

2014

Trương Minh Hùng

Ts. Nguyễn Hồng Tín

23

Đánh giá sự thay đổi và hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2012

CH

2014

Đỗ Phương Thanh

Ts. Nguyễn Hồng Tín

24

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình tôm rừng vùng ven biển xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng

ĐH

2014

Nguyễn Thị Ngoan

Ts. Nguyễn Hồng Tín

25

Phân tích hiệu quả sử dụng tài nguyên nông hộ ở ĐBSCL

CH

2014

Võ Thị Lào

Ts. Đặng Kiều Nhân

26

Phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa sản xuất đến tài nguyên nông hộ, hiệu quả kinh tế tại xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

ĐH

2014

Đinh Thị Thu Bình

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

27

Phân tích hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi bò sữa tại Tỉnh Sóc Trăng

ĐH

2014

Nguyễn Thúy Hằng

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

28

Phân tích hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi bò sữa tại Tỉnh Long An

ĐH

2014

Phạm Duy Kha

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

Ks. Đỗ Văn Hoàng

29

Các giải pháp tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại vùng nước trời: trường hợp Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

ĐH

2014

Lý Pha Na Phương Đạt

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

 

30

So sánh hiệu quả tài chính của mô hình lúa hai vụ và lúa tôm ở huyện U Minh tỉnh Cà Mau

ĐH

2014

Trương Công Trình

Ths. Nguyễn Thanh Bình

31

Cải tiến giá thị sinh thái và nông nghiệp bền vững vùng núi của tỉnh An Giang

NCS

2018

Đặng Thị Quỳnh

Ts. Đặng Kiều Nhân

 

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451104
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
28
1079
9308
451104

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn