Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - hoạt động chủ yếu trong các lãnh vực giáo dục và khoa học công nghệ - với ba chức năng chính:

1. Nghiên cứu khoa học

2. Giảng dạy và đào tạo

3. Tư vấn và phát triển nông thôn

 

1. Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu hệ thống canh tác (HTCT) và các thành phần của HTCT trên những hệ sinh thái nông nghiệp khác nhau tại ÐBSCL và các vùng khác trong nước, nhằm tìm được những kỹ thuật thích hợp sử dụng tài nguyên bền vững và có lợi nhất;
 • Nghiên cứu quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng;
 • Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học;
 • Chọn tạo, phục tráng, sản xuất hạt giống lúa chất lượng cao và các giống cây trồng khác;
 • cùng các biện pháp tồn trữ bảo quản sau thu hoạch, góp phần phục vụ sản xuất, tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí;
 • Nghiên cứu môi trường kinh tế, xã hội, chính sách và giải pháp ảnh hưởng đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

2. Giảng dạy và đào tạo

 • Ðào tạo đại học và cao học các chuyên ngành: Phát triển Nông thôn; Hệ thống Nông nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp.
 • Huấn luyện ngắn hạn (tại Viện và các địa phương) các chuyên đề: Phương pháp nghiên cứu và khuyến nông theo hướng HTCT; Phương pháp PRA trong việc điều tra cơ bản; Phương pháp chọn tạo giống có nông dân tham gia; Quản lý kinh tế hộ; Kỹ năng hoạch định, quản lý và đánh giá dự án (phát triển, xoá đói giảm nghèo) cộng đồng; Kỹ năng truyền đạt; Xây dựng và phát triển cộng đồng nông thôn; Phương pháp phát triển nông thôn; Phương pháp xây dựng đề án phát triển nông thôn; v.v.
 • Giảng dạy theo yêu cầu của các Khoa và Trường khác các môn học: Khoa học Cây Lúa; Nghiên Cứu HTCT; Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng; Phương pháp PRA; Thống Kê - Phép Thí Nghiệm; Khuyến nông - Khuyến ngư; Phát triển hệ thống nông nghiệp; Đa dạng sinh học và quản lý hợp lý tài nguyên cho việc phát triển nông thôn; Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục Nông nghiệp và PTNT; Xã hội học Nông thôn và chính sách PTNT.
 • Hướng dẫn sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh thực hiện luận án tốt nghiệp theo các chuyên ngành: PTNT, Hệ thống Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp.

 

3. Tư vấn và Phát triển nông thôn

 • Tư vấn khoa học cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp chuyên gia cho nhiều chương trình, dự án nông nghiệp, PTNT tại nhiều địa phương trong nước;
 • Phổ biến các kỹ thuật mới từ các kết quả nghiên cứu (giống và kỹ thuật canh tác, các mô hình canh tác tiên tiến, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên với các tài liệu, các sách hướng dẫn, băng video, dĩa CD-ROM, báo chí, chương trình phát thanh và truyền hình;
 • Nâng cao năng lực và huấn luyện cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến nông, viên chức chính quyền và các đoàn thể địa phương, cán bộ quản lý và nông dân tiên tiến ở các địa phương.

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451088
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12
1063
9292
451088

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn