(Updated: 31/8/2020)

Chuyên ngành: HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP - Agricultural Systems

 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đào tạo chuyên ngành “Hệ thống nông nghiệp” trình độ thạc sĩ từ năm 2009. Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (MDI) là đơn vị trực tiếp quản lý và đào tạo với sự tham gia, hợp tác giảng dạy của giảng viên từ các Khoa liên quan trong và ngoài ĐHCT.

 

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chuyên ngành Hệ thống nông nghiệp (HTNN) đào tạo năng lực cho những đối tượng nghiên cứu nông nghiệp, khuyến nông, phát triển nông thôn, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, các đơn vị phát triển, nhà hoạch định chính sách nông nghiệp từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Chương trình đào tạo ngành HTNN được thiết hai năm bao gồm một năm rưỡi học tập trung lý thuyết và sáu tháng làm luận văn tốt nghiệp. Tổng khối lượng chương trình đào tạo bao gồm Học phần điều kiện (4 tín chỉ), Học phần cơ sở (8 tín chỉ), Học phần chuyên ngành (33 tín chỉ), và luận văn tốt nghiệp (10 tín chỉ).

Mục tiêu của chuyên ngành HTNN là trang bị cho người học các khối kiến và kỹ năng về xác định và phân tích vấn đề, thiết kế, hoạch định và thực hiện các nghiên cứu và chương trình phát triển nông nghiệp cả lý thuyết và ứng dụng thực tiễn.

 

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRANG BỊ

Học viên học chuyên ngành HTNN được trải nghiệm, khám phá các khái niệm và cách tiếp cận hệ thống thông qua các môn học bắt buộc, có tính chất chuyên ngành sâu. Chương trình đào tạo kết hợp các khái niệm lý thuyết, công cụ phân tích, thực hành, nghiên cứu trường hợp, sinh hoạt học thuật, hội thảo chuyên đề.

Khối kiến thức sâu trong chương trình đào tạo gồm năm lĩnh vực chính 1). Quy hoạch và sử dụng tài nguyên nông nghiệp: cấp vĩ mô và vi mô, hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch sử dụng đất; quản lý dự án nông nghiệp; mô hình, mô phỏng trong quản lý tài nguyên và nông nghiệp; 2). Kỹ thuật: kỹ thuật phát triển hệ thống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; bảo tồn đất, nước và đa dạng sinh học; 3). Xã hội: thiết chế, tổ chức, quản lý, giới và phát triển nguồn lực xã hội; 4). Kinh tế: kinh tế nông nghiệp; kinh tế tài nguyên môi trường; phân tích chuỗi giá trị nông nghiệp; Marketing nông nghiệp; 5). Phân tích chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp ngành HTNN mang chức danh “Thạc sĩ”, có cơ hội làm việc ở thành thị đến nông thôn, trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn như là nhà hoạch định, quản lý nông nghiệp, chuyên gia

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học tiếp nghiên cứu sinh các chuyên ngành sâu trong Hệ thống nông nghiệp (khoa học đất, trồng trọt, môi trường đất và nước) ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, học viên có thể học nghiên cứu sinh ngành Phát triển nông thôn tại Viện MDI từ khóa năm 2013.

 

 ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

Đối tượng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau đây đều có thể tham gia dự tuyển: Nông học, Trồng trọt, Hoa viên và cây cảnh, Chăn nuôi,  Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nghề cá, Khoa học đất, Quản lý đất đai, Bảo vệ thực vật, Khoa học môi trường, Quản lý môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế thủy sản, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Phát triển nông thôn, Khuyến nông và phát triển nông thôn. 

 Môn thi tuyển gồm 3 môn (cơ bản và cơ sở)

 • Tiếng Anh
 • Toán thống kê
 • Hệ thống canh tác

 Điều kiện trúng tuyển

Mỗi môn thi đạt điểm từ 5 trở lên (thang điểm 10). Học viên có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL từ 400 (IELTS từ 4,5; hoặc tương đương) trở lên trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng thì được xét miễn thi môn tiếng Anh.

 

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống nông nghiệp được tổ chức theo hình thức đào tạo tập trung mỗi năm 2 học kỳ.

Khóa học bắt đầu tháng 9 hàng năm. Học kỳ 1 từ tháng 9 đến tháng 1 và học kỳ 2 từ tháng 2 đến 7.

Trong mỗi học kỳ, học viên có thể hoàn thành khoảng 15-20 tín chỉ. Đến cuối học kỳ 1 của năm thứ 2, học viên có thể hoàn thành tất cả các học phần điều kiện, cơ sở và chuyên ngành.

Đối với luận văn tốt nghiệp, học viên được yêu cầu viết đề cương nghiên cứu thông qua sự tư vấn khoa học của giáo viên hướng dẫn. Bảo vệ đề cương thực hiện ở học kỳ 3-4, sau đó học viên tiến hành nghiên cứu và viết hoàn chỉnh luận văn để bảo vệ trong học kỳ cuối.

Hàng năm, Viện MDI công bố các chủ đề, định hướng nghiên cứu trong từng Bộ môn, dựa vào đó học viên có thể tìm thầy hướng dẫn và chủ đề nghiên cứu phù hợp.

Trong quá trình theo học cao học chuyên ngành HTNN tại Viện MDI, học viên có cơ hội tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu thực tế ở các tỉnh ĐBSCL. Học viên cũng có cơ hội học tập, làm việc và cùng tham gia nghiên cứu với các chuyên gia quốc tế đến hợp tác, nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại Viện MDI và các Khoa khác trong Trường ĐHCT.

Kế hoạch công tác đào tạo sau đại học, học kỳ 1 năm học 2016-2017      

- Khung chương trình     

- Đề cương học phần  

- Cây môn học                  

 

 Địa chỉ liên hệ

 Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL - Đại học Cần Thơ

 Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Điện thoại: 0292-3833256; 0292-3832475

 Website: http://mdi.ctu.edu.vn

(Updated: 31/8/2020)

Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Rural Development

Đào tạo cao học chuyên ngành Phát triển Nông thôn là chương trình đào tạo nhằm nâng cao nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển nông nghiệp và nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Thạc sĩ phát triển nông thôn (PTNT) là cán bộ được trang bị (cập nhật, nâng cao) các kiến thức về kinh tế, kỹ thuật, xã hội … liên quan đến PTNT và nhất là kỹ năng tổ chức, làm việc với cộng đồng; có khả năng chẩn đoán, sắp xếp các nhu cầu ưu tiên phát triển và (tư vấn cho lãnh đạo) về hoạch định, tổ chức, quản lý các chương trình, dự án PTNT các cấp cộng đồng làng xã, huyện, tỉnh và vùng.

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỤ THỂ VÀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Phát triển Nông thôn sẽ đáp ứng nhu cầu cán bộ quản lý và hoạch định chính sách liên quan phát triển nông thôn và giảng dạy, nghiên cứu khoa học:

 • Có lập trường chính trị kiên định, và quan điểm rõ ràng về phục vụ phát triển nông thôn Việt Nam, đặc biệt vùng ĐBSCL.
 • Có kiến thức vững vàng về các khái niệm, các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu - phát triển nông thôn bền vững. Trong đó, các vấn đề nổi bật nhất liên quan phát triển nông thôn ở Việt Nam và ĐBSCL sẽ được đặc biệt quan tâm.
 • Có kỹ năng chẩn đoán, sắp xếp các nhu cầu ưu tiên trong việc hoạch định và tổ chức phát triển nông thôn bền vững ở các cấp cộng đồng làng xã, huyện, tỉnh và vùng.
 • Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo địa phương về hoạch định và quản lý các chương trình, các dự án liên quan đến phát triển nông thôn.
 • Sau khi tốt nghiệp ngành này, học viên sẽ có đủ năng lực về quản lý, hoạch định chính sách và tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông thôn. Nếu muốn tiếp tục học tập và nghiên cứu khoa học cao hơn, học viên có thể học lên tiến sĩ về lãnh vực này.

 

II. NHỮNG THÔNG TIN SƠ LƯỢC VỀ KHOÁ HỌC

Đối tượng:Học viên đã tốt nghiệp đại học các ngành: Phát triển Nông thôn, Nông học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Kinh tế Nông nghiệp, Xã hội học Nông thôn, Hệ thống Canh tác, hoặc Hệ thống Nông nghiệp.

Các môn thi tuyển:

 1. Ngoại ngữ
  2. Toán thống kê
  3. Hệ thống canh tác

Thời gian đào tạo: 3 năm (kể cả thời gian làm luận văn tốt nghiệp)

Chức danh sau đào tạo: Thạc sĩ

Các hướng nghiên cứu khoa học chính trong chương trình đào tạo: Xã hội học nông thôn, Nâng cao nguồn lực nông thôn, Quản lý tài nguyên nông thôn, Quản lý kinh tế nông thôn, Chính sách phát triển nông thôn. Ngoài ra, học viên có thể đề xuất các hướng nghiên cứu khác phù hợp với điều kiện phát triển nông nghiệp tại địa phương hay nơi công tác

III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT    

 - Khung chương trình      

Đề cương học phần 

 - Cây môn học                   

 

IV. CƠ HỘI HỌC TIẾP

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể đăng ký học nghiên cứu sinh chuyên ngành này ở các trường đại học trong và ngoài nước.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Phòng QLKH & ĐTSĐH Đại học Cần Thơ, khu 2 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

Điện thoại: 071-3830428, Website: http://www.ctu.edu.vn/colleges/graduate/

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

451062
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
220
1037
9266
451062