BIỂU MẪU, MẪU ĐƠN CHO CÁC LOẠI ĐỀ TÀI

 

1. Đề tài cấp Bộ/ Nhà nước:    download file

 

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 7

Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 8

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 9

Mẫu 10

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 11

Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 12

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu 13

Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 14

Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 15

Mẫu 16

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 17

Mẫu 18

Mẫu 19

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ

2. Đề tài cấp tỉnh:

 • Mẫu đề cương nghiên cứu

 

3. Đề tài cấp Trường:

 • Mẫu đề tài do cán bộ thực hiện     Download file
 • Mẫu đề tài do sinh viên thực hiện     Download file
 • Mẫu thuyết minh đề tài do nghiên cứu sinh thực hiện   Download file
 • Mẫu Hợp đồng thực hiện chuyên đề KH do NCS thực hiện  Download file

 

4. Đề tài hợp tác khác:

 • Mẫu đề cương nghiên cứu

 

5. Văn bản quản lý

 • Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đề tài NCKH và CGCN      xem file
 • Bảng cân đối tài khoản năm 2013       Xem file
 • Quyết định của Hiệu trưởng về việc đổi tên Viện       Xem file
 • Quyết định ban hành quy định về công tác NCKH, chuyển giao CN       Xem file
 • The Audited Financial report-        Xem file
 • CTU research management regulation     See more
 • MDI research management regulation      See more

 

Thông báo

Số lượt truy cập

5672201
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
448
1510
19218
5672201

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn