Biểu mẫu

CẨM NANG HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC NGÀNH PTNT

--*--

1. Qui định Luân văn tốt nghiệp Đại học ngành PTNT - Download file

2. Qui định Luân án tốt nghiệp Cao học và Tiến sĩ ngành PTNT - Download file

3. Khung đề cương nghiên cứu - Download file

4. Format luận văn - Download file

5. Kế hoạch thực tập và bảo vệ tốt nghiệp - Download file

6. Bảng đăng ký thực tập tốt nghiệp - Download file

7. Giấy giới thiệu - Download file

 

CÁC LOẠI BIỂU MẪU, MẪU ĐƠN DÀNH  CHO SINH VIÊN         

--*--                         

Mẫu đơn xác nhận                                                                                                  Download file

 1. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: đang học                                                       1.1
 2. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự                      1.2
 3. Mẫu đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn                                                     1.3
 4. Mẫu đơn xác nhận có hộ nkhẩu thường trú tại địa phương                          1.4
 5. Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình                                                  1.5

 

Mẫu đơn, biểu mẫu liên quan đến ngành học, học phần (môn học)            Download file                          

 1. Mẫu kế hoạch học tập toàn khóa                                                                    2.1
 2. Mẫu phiếu đăng ký môn học                                                                           2.2
 3. Mẫu đăng ký nhu cầu mở thêm học phần                                                       2.3
 4. Mẫu đăng ký dự thi tốt nghiệp Khoa học Chính trị                                       2.4
 5. Mẫu đơn xin miễn học phần (lấy mẫu của PĐT)                                            2.5
 6. Mẫu đơn xin thay thế học phần                                                                      2.6
 7. Mẫu đơn xin xóa học phần                                                                             2.7
 8. Mẫu đơn xin chấm phúc khảo                                                                         2.8
 9. Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL                                        2.9

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về thôi học, tạm thôi học, học lại, chuyển trường        Download file

 1. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do hoàn cảnh khó khăn và lý do khác             3.1
 2. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do điều trị bệnh                                               3.2
 3. Mẫu đơn xin thôi học: lý do bệnh, hòan cảnh gia đình                                   3.3
 4. Mẫu đơn xin thôi học: lý do dự thi tuyển sinh                                               3.4
 5. Mẫu đơn xin học lại: lý do hòan cảnh khó khăn và lý do khác                      3.5
 6. Mẫu đơn xin học lại: lý do bệnh                                                                     3.6
 7. Mẫu đơn xin học lại: lý do bị đình chỉ học tập có thời hạn                            3.7
 8. Mẫu đơn xin chuyển trường                                                                           3.8

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về tốt nghiệp, giấy chứng nhận                                        Download file                                                     

 1. Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp                                                           4.1
 2. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp                                                                            4.2
 3. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương (Trường)           4.3
 4. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể)                                                 4.4
 5. Mẫu thanh toán ra trường cá nhân                                                                  4.5
 6. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp                                                       4.6

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về học bổng, học phí                                                           Download file

 1. Mẫu đơn xin gia hạn học phí                                                                          5.1
 2. Mẫu đơn xin miễm giảm học phí                                                                    5.2
 3. Mẫu đơn xin cấp học bổng                                                                             5.3
 4. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất                                                         5.4
 5. Mẫu đơn xin vay vốn (Quỹ khuyến học PTNT)                                             5.5
 6. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng (Quỹ khuyến học PTNT)                                     5.6
 7. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất (Quỹ khuyến học PTNT)                 5.7
 8. Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng                                                                5.8

 

Mẫu đơn, biểu mẫu khác                                                                                         Download file

 1. Mẫu đơn xin vào ký túc xá                                                                                  6.1
 2. Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên (lần 2, 3)                                                        6.2
 3. Mẫu giấy đề nghị mượn phòng                                                                       6.3

Thông báo

Số lượt truy cập

5152797
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
98
376
8216
5152797

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn