MaLA

Họ

Tên

Tên đề tài

Năm

CB hướng dẫn

LATS-A199

Phan

Vy

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

2016

TS Nguyễn Quang Tuyến

LATS-A198

Nguyễn Hồng

Vui

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên Xà lách xoong và Khoai lang tỉnh Vĩnh Long

2016

PGs. Ts
Trần Thị
Thu Thủy

LATS-A197

Nguyễn Công

Uẩn

Đánh giá các giải pháp kỹ thuật tăng hiệu quả tài chính cho sản xuất lúa vụ Thu Đông tại huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang.

2016

Ts. Huỳnh Quang Tín

LATS-A196

Dương Văn

Tuấn

Nghiên cứu chuỗi giá trị Thanh Long tỉnh Long An

2016

PGS. TS. Võ
Thị Thanh Lộc

LATS-A195

Nguyễn Nhựt

Trường

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò sữa tỉnh Sóc Trăng

2016

PGs.Ts. Nguyễn Ngọc Đệ

LATS-A194

Nguyễn Thị Kim

Thoa

Đánh giá hiệu quả sự dụng vốn vay tiết kiệm – tín dụng của phụ nữ nghèo tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2016

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

LATS-A193

Đỗ Phương Thanh

Thanh

Đánh giá sự thay đổi và hiệu quả kinh tế của một số hệ thống canh tác chính trên ba vùng sinh thái Nông nghiệp khác nhau ơ tỉnh Bạc Liêu.

2016

Ts. Nguyễn Hồng Tín

LATS-A192

Lê Minh

Thắng

Tác động của hệ thống giống cộng đồng đến hiệu quả sản xuất lúa ở tỉnh Hậu Giang

2016

Ts. Huỳnh Quang Tín

LATS-A191

Đặng Thanh

Phú

Phân tích hiệu quả sản xuất lúa trong mô hình lúa - tôm luân canh vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Lê
Cảnh Dũng

LATS-A190

Trần Thanh

Phong

Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá lóc ao và vèo tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang

2016

PGs. Ts
Dương
Ngọc
Thành

LATS-A189

Phạm Ngọc

Phát

Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất trồng lúa Tỉnh Vĩnh Long

2016

PGS TS Võ
Quang Minh

LATS-A188

Nguyễn Thành

Nhân

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

2016

Ts. Đỗ
Minh Nhựt

LATS-A187

Đặng Tuyết

Loan

Phân tích hoạt động tạo thu nhập và chiến lược kinh tế của hộ ít đất vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Võ Văn
Tuấn

LATS-A186

Trần Thị

Linka

Đánh giá mức độ tham gia của nông dân trong sản xuất lúa giống cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang

2016

Ts. Huỳnh Quang Tín

LATS-A185

Lê Thái Mộng

Huyền

Phân tích rủi ro trong nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Lê
Cảnh Dũng

LATS-A184

Lê Hoàng

Hôn

Phân tích hiệu quả tài chính của dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở ĐBSCL

2016

TS. Lê Cảnh Dũng

LATS-A183

Nguyễn Thị Biên

Giới

Phân tích vai trò của phụ nữ trong sản xuất lúa và tôm vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Phạm
Công Hữu

LATS-A182

Lý Thùy

Giang

Đánh giá tác động của lũ đến sinh kế của người dân tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

2016

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

LATS-A181

Trần Nguyễn Trúc

Giang

Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng chanh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

2016

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

LATS-A180

Lê Minh

Điền

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại tỉnh Bạc Liêu

2016

PGS. TS Dương Ngọc Thành

LATS-A179

Nguyễn Thị Diệu

Đang

Đánh giá đa dạng sinh kế nông hộ ở hệ thống lúa tôm và tôm chuyên vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Lê
Cảnh Dũng

LATS-A178

Nguyễn Thanh

Bình

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng quá trình chuyển đổi mô hình độc canh cây lúa sang lúa - tôm huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang ”

2016

PGS. TS Dương Ngọc Thành

LATS-A177

Bùi Lan

Anh

Đánh giá khả năng thích nghi và phát triển giống AG-Nếp tỉnh An Giang

2016

TS. Huỳnh Quang Tín

LATS-A176

Đặng Thụy Ái

 Đức

Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

2016

PGS. Ts Dương Ngọc Thành

LATS-A175

Đoàn Ngọc

 Anh

Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá lồng biển ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

2016

PGs. Ts
Dương
Ngọc
Thành

LATS- 174

Nguyễn Công

Toàn

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong sản xuất lúa của hộ gia đình tỉnh Bạc Liêu

2015

 

LATS-A173

Dương Bảo

Việt

Phân tích hiện trạng phát triển công nghệ sinh học trong ngành cây trồng, chăn nuôi và thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp

2015

 

LATS-A172

Thạch Ngọc

Tuấn

Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

2015

 

LATS-A171

Nguyễn Thanh

Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A170

Nguyễn Thanh

Tùng

Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề đan lục bình ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A169

Võ Minh

Triều

Đánh giá hiệu quả kinh tế  của mô hình lúa- ớt Chỉ Thiên ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A168

Lê Hải

Triều

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò va sự tham gia xây dựng nông thôn mới của người dân nông thôn ở Tp Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu tại huyện Phong Điền

2015

 

LATS-A167

Nguyễn Quốc

Trí

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A166

Phan Nguyễn Khánh

Trang

Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt của hộ nghèo vùng BĐBSCL

2015

 

LATS-A165

Nguyễn Phạm Minh

Toàn

Thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình canh tác trên đất lúa ở quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A164

Võ Thị Thu

Thủy

Phân tích hiệu quả mô hình ruộng lúa bờ hoa ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A163

Trần Thị

Thơm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ dân sau khi bị thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A162

Đỗ Thị Thanh

Thảo

Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2015

 

LATS-A161

Dương Bé

Thạnh

Phân tích sinh kế nông hộ Khmer làm thuê trong sản xuất lúa ở huyện Thới Lai, tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A160

Võ Thanh

Quang

Phân tích hiện trạng phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, y tế - dược và bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Tháp

2015

 

LATS-A159

Nguyễn Thị

Phượng

Đánh giá thực trạng nghèo và đề xuất giải pháp thoát nghèo bền vững tại huyện Tam Bình, VL

2015

 

LATS-A158

Nguyễn Duy

Phương

Đánh giá nhu cần cơ giới hóa cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

2015

 

LATS-A157

Nguyễn Thị

Như

Đánh giá nguồn lực và hoạt động sinh kế hộ nông dân ở ĐBSCL

2015

 

LATS-A156

Nguyễn Thanh

Nhanh

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình tôm-lúa ở tỉnh Kiên Giang

2015

 

LATS-A155

Thái Văn

Nhân

Đánh giá hiệu quả các mô hình nông lâm kết hợp tại khu vực đồi núi huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

2015

 

LATS-A154

Nguyễn Ngọc

Nhân

Đánh giá mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VIETGAP tại tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A153

Huỳnh Thị Huỳnh

Mai

Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của làng nghề đan lưới thơm rơm tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A152

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

Đánh giá thực trạng nghèo và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ Khmer nghèo ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, VL

2015

 

LATS-A151

Lê Văn

Lực

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến hệ thống canh tác và sinh kế của nông hộ bị mất đất tại huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

2015

 

LATS-A150

Hà Thị Trúc

Loan

Phân tích hiệu quả kinh tế ba mô hình canh tác trên nền đất lúa tại quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A149

Nguyễn Bách

Khoa

Đánh giá tính tổn thương của nông dân vùng ĐBSCL dưới tác động của lũ và xâm nhập mặn

2015

 

LATS-A148

Chung Thị Thu

Hồng

Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A147

Huỳnh Hữu

Hiệp

Tác động và biện pháp thích nghi biến đổi khí hậu của nông hộ phường Thới An Đông, Q. Bình Thủy, tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A146

Nguyễn Thanh

Hải

Phân tích hiệu quả kỹ thuật mô hình sản xuất lúa Tài nguyên sữa tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A145

Lê Trường

Giang

Nghiên cứu chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp

2015

 

LATS-A144

Nguyễn Đức

Dũng

Phân tích hiệu quả tài chính và xã hội các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A143

Nguyễn Thị Trúc

Dung

Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài tỉnh Tiền Giang

2015

 

LATS-A142

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Phân tích mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Vĩnh Long

2015

 

LATS-A141

Huỳnh Thị Anh

Đào

Đánh giá vai trò của giới trong sản xuất lúa tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

2015

 

LATS-A140

Lê Hữu

Danh

Nghiên cứu chuỗi giá trị gạo tài nguyên tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A139

Hồ Vũ Linh

Đan

Đánh giá sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2015

 

LATS-A138

Nguyễn Hữu

Dân

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về hiệu quả của dự án HEIFER trong xóa đói giảm nghèo tại ĐBSCL

2015

 

LATS-A137

Đào Công

Chương

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất Artemia ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A136

Ngụy Mộng

Cầm

Phân tích hệ thống sản xuất và tiêu thụ trong chuỗi cung ứng thanh long, tỉnh Tiền Giang.

2015

 

LATS-A135

Nguyễn Đình

Xuyên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A134

Lê Trung

Việt

Phân tích ảnh hưởng của các hiểm họa tự nhiên đến sự thất thoát lúa của nông hộ vùng tây nam sông Hậu Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A133

Lâm Văn

Út

Đánh giá thực trạng và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2013

2014

 

LATS-A132

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

Đánh giá hiệu quả các mô hình luân canh lúa - màu trên vùng đất phèn
 tỉnh Hậu Giang

2014

 

LATS-A131

Trần Thị Khánh

Trúc

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển kỹ thuật
 " 1 phải 5 giảm" ở vùng sản xuất lúa tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A130

Đường Huyền

Trang

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống rừng - tôm kết hợp
 tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A129

Phan Văn

Trang

Đánh giá sự thay đổi kỹ thuật canh tác lúa trong vùng đê bao tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A128

Phạm Thanh

Toàn

Ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hiệu quả các hệ thống canh tác tại huyện
 Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

2014

 

LATS-A127

Lê Thiện

Tích

 

2014

 

LATS-A126

Châu Minh

Thưởng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính các mô hình canh tác vùng sinh thái mặn tỉnh Bạc Liêu

2014

 

LATS-A125

Lê Ngọc

Thuận

Đánh giá hiệu quả sản xuất hệ thống canh tác chủ lực vùng bị ảnh hưởng lũ tại An Giang và Cần Thơ

2014

 

LATS-A124

Lê Thị Anh

Thư

Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng lúa giống xác nhận nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A123

Lê Văn

Thăm

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A122

Lê Thành

Sơn

Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hiệu quả sử dụng đất và các hệ thống canh tác tại huyện An Minh tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A121

Lâm Thành

Vai trò của thanh niên trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A120

Quách Kim

Phượng

Vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cờ Đỏ
thành phố Cần Thơ

2014

 

LATS-A119

Trần Thanh

Phương

Áp dụng hệ thống hỗ trợ quyết định trong nghiên cứu cải thiện hiệu quả
 sản xuất lúa cao sản tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A118

Phan Hồng

Phúc

Cải thiện hiệu quả sử dụng nước tưới cho trồng rau tại xã Tham Đôn,
 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A117

Nguyễn Quốc

Phong

Nghiên cứu hệ thống canh tác luân canh lúa - màu ở tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A116

Huỳnh Anh

Pha

Phân tích hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A115

Dương Hạnh Thúy

Nhung

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau ăn lá tại tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A114

Nguyễn Út

Nhỏ

Phân tích hiệu quả sản xuất các hệ thống canh tác chủ lực trên nền đất lúa ở vùng bị ảnh hưởng phèn, mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A113

Võ Thị

Ngân

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lượt thích ứng của cư dân đối với môi trường sống ở đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A112

Hồng Minh

Nhật

Tác động của việc sử dụng lúa giống chất lượng đến hiệu quả sản xuất lúa
 của nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A111

Phạm Phương

Nam

Phân tích hiệu quả tài chính chăn nuôi heo thịt quy mô nông hộ tại huyện Mang Thít,
 tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A110

Nguyễn Văn

Mỹ

 

2014

 

LATS-A109

Trần Thị Kham

Ly

Thực trạng và giải pháp quản lý cỏ dại trong canh tác lúa ở 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp và Long An

2014

 

LATS-A108

Võ Thị

Lào

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A107

Lưu Thị Thúy

Kiều

Phân tích ảnh hưởng của phương thức tưới đến hiệu quả sản xuất lúa vùng chịu ảnh hưởng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A106

Nguyễn Hoàng

Khải

Hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình canh tác lúa " 1 phải - 6 giảm" tại Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

2014

 

LATS-A105

Nguyễn Thị Thùy

Kha

Phân tích sinh kế nông hộ sản xuất chuyên lúa, lúa - màu và lúa - thủy sản
 ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A104

Trương Minh

Hùng

Xác định các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến tiềm năng sản xuất nếp ở hai huyện Thủ Thừa và Châu Thành tỉnh Long An

2014

 

LATS-A103

Trần Thị

Hồng

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Cửa
 Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A102

Đỗ Văn

Hoàng

So sánh hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình canh tác 3 vụ lúa và
 2 lúa-màu tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

2014

 

LATS-A101

Dương Thị Hoài

Hặng

Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng tràm kê liếp và không kê liếp tại
 tỉnh Cà Mau

2014

 

LATS-A100

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảm nghèo tại xã Hòa An
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

2014

 

LATS-A99

Tô Thanh

Hải

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản
 xuất lúa ở tỉnh Bạc Liêu

2014

 

LATS-A98

Lê Kim

Phân tích năng lực tài chính của nông hộ tại một số tỉnh Đồng bằng
 sông Cửu Long

2014

 

LATS-A97

Châu Thành

Duy

Đánh giá mức độ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A96

Lâm Thị Ngọc

Dung

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác luân canh với bắp lai tại huyện An Phú tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A95

Phạm Hồng

Đấu

Đánh giá tác động của các dự án thủy lợi đến thay đổi hệ thống canh tác và hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A94

Huỳnh Thị Hồng