1. Cựu sinh viên ngành Phát triển Nông thôn

Danh sách cựu sinh viên qua các khoá:

- Khóa 38- năm học 2012-2015, Lớp A1Lớp A2

- Khóa 37- năm học 2011-2014

- Khoá 36- năm học 2010-2013

- Khoá 35- năm học 2009-2012

- Khoá 34- năm học 2008-2011

- Khoá 33- năm học 2007-2010

- Khoá 32 - năm học 2006-2009

 

2. Form đánh giá chương trình đào tạo:

Mong nhận được sự đóng góp, đánh giá quý báo của quý Nhà sử dụng lao động, Cựu sinh viên thông qua các Form đánh giá sau để Viện NCPT ĐBSCL có thể cải tiến chương trình đào tào được tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!

- Form dành cho Sinh viên tốt nghiệp

- Form dành cho Cựu sinh viên

- Form dành cho Nhà sử dụng lao động

 

3. Quỹ đóng góp

Thông tin Liên hệ:

Ts. Huỳnh Quang Tín

     Bộ môn Tài nguyên Cây trồng, Viện NC Phát triển ĐBSCL

     Khu II, đường 3-2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

     Tel: (84) 292 3832475                  Email: hqtin@ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (MDI) là Viện đào tạo và nghiên cứu liên ngành thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Viện được chính thức thành lập theo quyết định số 269/QĐ-ĐHCT.TCCB ngày 24-03-2005 trên cơ sở của Viện Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Canh tác.

Nhiệm vụ

Viện được thành lập với nhiệm vụ là cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường của ĐBSCL thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và cũng như nâng cao nguồn nhân lực ở địa phương.

Mục tiêu

 • Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển nông thôn bền vững thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện chất lượng cao;
 • Cải thiện tính bền vững của sản xuất lương thực và hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên nông nghiệp bằng cách áp dụng các giải pháp tổng hợp về kỹ thuật trên đồng ruộng và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở cấp cộng đồng và vùng;
 • Cải thiện chất lượng cuộc sống và tính thích ứng về sinh kế thông qua giải pháp về kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL là đóng góp vào chiến lược quốc gia về an ninh lương thực, phát triển nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu cho ĐBSCL.

Cơ cấu tổ chức

 

1. Bộ môn Tài nguyên Cây trồng

2. Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

3. Bộ môn Kinh tế-Xã hội và Chính sách

4. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề Nông thôn

Đào tạo

 • Đào tạo chuyên ngành Phát triển Nông thôn bậc Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh
 • Đào tạo cao học chuyên ngành Hệ thống Nông nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Viện tập trung 4 chương trình nghiên cứu trọng tâm: (1) an ninh lương thực, (2) quản lý nguồn tài nguyên nông nghiệp, (3) phát triển nông thôn, và (4) ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ đề nghiên cứu cụ thể như sau:

 • Quản lý đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên di truyền cây lương thực
 • Chọn tạo giống và canh tác lúa bền vững
 • Hệ thống canh tác thích nghi và nông nghiệp đa chức năng
 • Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp nông nghiệp và kinh tế tài nguyên
 • Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị hàng hoá nông sản chủ lực
 • Đô thị hoá, nghèo ở nông thôn, di cư, giới tính và dân tộc
 • Chính sách và định chế phát triển nông thôn
 • Đánh giá tổn thương và lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên cộng đồng

Đại chỉ liên hệ

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

   Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3-2 , phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Việt Nam

   ĐT: 84-292-3833256 ; Fax: 84-292-3831270

                Email: mdi@ctu.edu.vn

                Website: http://mdi.ctu.edu.vn/

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

384946
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
28
1409
1263
384946