CẨM NANG HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC NGÀNH PTNT

--*--

1. Qui định Luân văn tốt nghiệp Đại học ngành PTNT - Download file

2. Khung đề cương nghiên cứu - Download file

3. Format luận văn - Download file

4. Luận văn mẫu - Download file

5. Kế hoạch thực tập và bảo vệ tốt nghiệp - Download file

6. Bảng đăng ký thực tập tốt nghiệp - Download file

7. Giấy giới thiệu - Download file

 

CÁC LOẠI BIỂU MẪU, MẪU ĐƠN DÀNH  CHO SINH VIÊN         

--*--                         

Mẫu đơn xác nhận                                                                                               

 1. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: đang học                                                       Download file 1.1
 2. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự                      Download file 1.2
 3. Mẫu đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn                                                   Download file 1.3
 4. Mẫu đơn xác nhận có hộ nkhẩu thường trú tại địa phương                          Download file 1.4
 5. Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình                                                  Download file 1.5

 

Mẫu đơn, biểu mẫu liên quan đến ngành học, học phần (môn học)                                   

 1. Mẫu kế hoạch học tập toàn khóa                                                           Download file 2.1
 2. Mẫu phiếu đăng ký môn học                                                                  Download file 2.2
 3. Mẫu đăng ký nhu cầu mở thêm học phần                                               Download file 2.3
 4. Mẫu đăng ký dự thi tốt nghiệp Khoa học Chính trị                                    Download file 2.4
 5. Mẫu đơn xin miễn học phần (lấy mẫu của PĐT)                                       Download file 2.5
 6. Mẫu đơn xin thay thế học phần                                                              Download file 2.6
 7. Mẫu đơn xin xóa học phần                                                                     Download file 2.7
 8. Mẫu đơn xin chấm phúc khảo                                                                 Download file 2.8
 9. Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL                                     Download file 2.9

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về thôi học, tạm thôi học, học lại, chuyển trường       

 1. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do hoàn cảnh khó khăn và lý do khác             Download file 3.1
 2. Mẫu đơn xin tạm thôi học: lý do điều trị bệnh                                             Download file 3.2
 3. Mẫu đơn xin thôi học: lý do bệnh, hòan cảnh gia đình                                 Download file 3.3
 4. Mẫu đơn xin thôi học: lý do dự thi tuyển sinh                                             Download file 3.4
 5. Mẫu đơn xin học lại: lý do hòan cảnh khó khăn và lý do khác                      Download file 3.5
 6. Mẫu đơn xin học lại: lý do bệnh                                                                Download file 3.6
 7. Mẫu đơn xin học lại: lý do bị đình chỉ học tập có thời hạn                            Download file 3.7
 8. Mẫu đơn xin chuyển trường                                                                      Download file 3.8

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về tốt nghiệp, giấy chứng nhận                                                                                            

 1. Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp                                                           Download file 4.1
 2. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp                                                                            Download file 4.2
 3. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương (Trường)               Download file 4.3
 4. Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể)                                                  Download file 4.4
 5. Mẫu thanh toán ra trường cá nhân                                                                 Download file 4.5
 6. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp                                                         Download file 4.6

 

Mẫu đơn, biểu mẫu về học bổng, học phí, trợ cấp                                                          

 1. Mẫu đơn xin gia hạn học phí                                                                          Download file 5.1
 2. Mẫu đơn xin miễm giảm học phí                                                                    Download file 5.2
 3. Mẫu đơn xin cấp học bổng                                                                            Download file 5.3
 4. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất                                                          Download file 5.4
 5. Mẫu đơn xin vay vốn (Quỹ khuyến học PTNT)                                                 Download file 5.5
 6. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng (Quỹ khuyến học PTNT)                                         Download file 5.6
 7. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất (Quỹ khuyến học PTNT)                      Download file 5.7
 8. Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng                                                               Download file 5.8
 9. Mẫu đơn xin xét duyệt thành tích nâng cao trình độ ngoại ngữ                         Download file 5.9

 

Mẫu đơn, biểu mẫu khác                                                                                  

 1. Mẫu đơn xin vào ký túc xá                                                                             Download file 6.1
 2. Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên (lần 2, 3)                                                          Download file 6.2
 3. Mẫu giấy đề nghị mượn phòng                                                                       Download file 6.3

Thông báo

Số lượt truy cập

5672205
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
452
1514
19222
5672205

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn