Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (MDI) là Viện đào tạo và nghiên cứu liên ngành thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Viện được thành lập chính thức theo quyết định số 269/QĐ-ĐHCT.TCCB ngày 24-03-2005 trên cơ sở của Viện Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Canh tác.

 

Sứ mệnh

Viện được thành lập với nhiệm vụ là cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường của ĐBSCL thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và cũng như nâng cao nguồn nhân lực ở địa phương.

 

Mục tiêu

 • Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển nông thôn bền vững thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện chất lượng cao;
 • Cải thiện tính bền vững của sản xuất lương thực và hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên nông nghiệp bằng cách áp dụng các giải pháp tổng hợp về kỹ thuật trên đồng ruộng và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở cấp cộng đồng và vùng;
 • Cải thiện chất lượng cuộc sống và tính thích ứng về sinh kế thông qua giải pháp về kinh tế - xã hội.

Viện hợp tác tích cực với đối tác khác nhau trong và ngoài Việt Nam (trường đại học, cơ quan nghiên cứu, cơ quan Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan sự nghiệp và cộng đồng địa phương) vì mục tiêu phát triển bền vững.

 

Giá trị cốt lõi: Hợp tác (Mobilization) – Sự khác biệt (Differentiation) – Đổi mới (Innovation)

Hợp tác: Hợp tác với các bên liên quan để bổ sung nguồn lực

Sự khác biệt: Tạo ra kết quả có giá trị cho đối tác để có tác động tích cực xã hội

Đổi mới: Luôn thay đổi tích cực để mang lại hiệu quả và giá trị mới cho bên trong cũng như bên ngoài tổ chức

 

Đào tạo

 • Đại học: Phát triển Nông thôn
 • Thạc sĩ: Hệ thống Nông nghiệp, Phát triển nông thôn và Chính sách công
 • Tiến sĩ: Phát triển Nông thôn

 

Nghiên cứu khoa học và phát triển

Viện tập trung 4 chương trình trọng tâm: (1) Quản lý hệ sinh thái nông nghiệp, (2) Hệ thống thực phẩm nông nghiệp, (3) phát triển nông thôn, và (4) Chính sách và quản trị công. Chủ đề nghiên cứu cụ thể như sau:

 • Quản lý đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên di truyền cây lương thực
 • Chọn tạo giống và canh tác lúa bền vững
 • Hệ thống canh tác thích nghi và nông nghiệp đa chức năng
 • Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp nông nghiệp và kinh tế tài nguyên
 • Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị hàng hoá nông sản chủ lực
 • Đô thị hoá, nghèo ở nông thôn, di cư, giới tính và dân tộc
 • Chính sách và định chế phát triển
 • Đánh giá tổn thương và lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên cộng đồng

 

Cơ cấu tổ chức

 1. Bộ môn Phát triển Nông nghiệp
 2. Bộ môn Kinh tế-Xã hội và Chính sách

 

Địa chỉ liên hệ

 Viện nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3-2 , phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Việt Nam

ĐT: 84-710-3833256 ; Fax: 84-710-3831270

Email: mdi@ctu.edu.vn

Trang web: http://mdi.ctu.edu.vn

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

5672218
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
465
1527
19235
5672218

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn