MaLV Họ Tên Tên đề tài CB hướng dẫn
LVTN-K32-A-1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh  Đánh giá thực trạng vay và sử dụng nguồn vốn vay của hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm Vĩnh Long PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-2 Trần Hoàng Anh Phân tích vai trò phụ nữ trong mô hình VAC tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. PGs. Ts. Võ Thị Thanh Lộc
LVTN-K32-A-3 Phan Thành Bảo Tác động chuyển đổi HTCT đến đời sống kinh tế của người dân vùng Ngọt phù sa ĐBSCL CN. Nguyễn Công Toàn
LVTN-K32-A-4 Võ Thị Tuyết Chinh Đánh giá sự biến động của giá lúa gạo ĐBSCL giai đoạn 2006-2009 TS. Nguyễn Phú Son
LVTN-K32-A-5 Tô Trung Cường Phân tích vai trò của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành, Hậu Giang PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-6 Ngô Tấn Đạt Đánh giá chất lượng các giống nếp đặc sản được thị trường quan tâm ThS. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh
LVTN-K32-A-7 Trương Văn Đây So sánh hiệu quả sản xuất giữa cây bắp và cây lúa tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. PGS.TS. Võ Thị Thanh Lộc
LVTN-K32-A-8 Nguyễn Tấn Đệ So sánh hiệu quả mô hình lúa độc canh và lúa thủy sản vùng nước ngọt ĐBSCL CN. Đỗ Thị Đến
LVTN-K32-A-9 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Đánh giá thực trạng và giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng ven Thành phố Cần Thơ: Trường hợp nghiên cứu tại quận Bình Thủy PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-10 Trần Thị Ngọc Diễm So sánh hiệu quả kinh tế mô hình lúa tẻ và mô hình lúa nếp lại huyện Phú Tân tỉnh An Giang  ThS. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh
LVTN-K32-A-11 Nguyễn Phước Đoàn Đánh giá nhận thức của cộng đồng về phân bón vi sinh BioGro bón cho lúa vùng ĐBSCL ThS. Nguyễn Kim Chung
LVTN-K32-A-12 Nguyễn Tấn Đức So sánh đặc điểm hình thái, năng suất 24 giống lúa cao sản ngắn ngày triển vọng tại Trại giống Bình Đức Đông Xuân 2009-2010 ThS. Phạm Thị Phấn
LVTN-K32-A-13 Lê Quốc Duy Tác động chuyển đổi HTCT đến đời sống kinh tế của người dân vùng Ven biển ĐBSCL CN. Nguyễn Công Toàn
LVTN-K32-A-14 Trần Nguyễn Trúc Giang Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình 1 phải, 5 giảm tại huyện An Phong tỉnh Đồng Tháp   ThS. Phạm Thị Phấn
LVTN-K32-A-15 Phạm Lâm Hào Đặc tính hóa hộ nghèo ở ĐBSCL  Ks. Lê Thành Đương
LVTN-K32-A-16 Nguyễn Hùng Hậu Đánh giá tác động của các tổ chức khuyến nông trong việc chuyển giao kỹ thuật trên vườn cây cam sành vùng ĐBSCL ThS. Võ Văn Hà
LVTN-K32-A-17 Nguyễn Thị Hậu Phân tích nhu cầu tín dụng nông thôn đối với các hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Phát triển Nông thôn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007-2009. TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-18 Trần Thị Thanh Hiền Phân tích nhận thức về biến đổi khí hậu và phương cách ứng phó của người dân địa phương: trường hợp tỉnh Bạc Liêu TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-19 Nguyễn Thị Kim Hoàng So sánh hiệu quả kinh tế mô hình lúa độc canh và lúa màu tại huyện Bình Tân, Vĩnh Long PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-20 Nguyễn Nguyệt Huế Phân tích hiện trạng sử dụng nguồn nước ngầm trong sản xuất nông nghiệp và hướng đề xuất sử dụng hiệu quả và bền vững ở xã Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-21 Võ Thị Bạch Huệ Đánh giá lực lượng lao động nông thôn và đề xuất giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại quận Thốt Nốt, Cần Thơ PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-22 Nguyễn Thị Huệ Đánh giá tác động của đê bao ngăn mặn đến phát triển nông nghiệp-nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ThS. Nguyễn Thanh Bình
LVTN-K32-A-23 Lê Ngọc Hưởng Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-24 Nguyễn Hoàng Kha Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế các tỉnh vùng ĐBSCL PGs. Ts. Võ Thị Thanh Lộc
LVTN-K32-A-25 Võ Hoàng Khải Vấn đề đô thị hóa vùng ven ở thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp.  TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-26 Liễu Huỳnh Duy Khanh Khía cạnh kỹ thuật và kinh tế mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ ở tỉnh An Giang ThS. Cao Quốc Nam
LVTN-K32-A-27 Huỳnh Minh Khen Phân tích vai trò tín dụng nông thôn trong sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành, Hậu Giang PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-28 Nguyễn Thanh Kiệm Đánh giá lực lượng lao động nông thôn và giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-29 Nguyễn Diệu Lăng Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình cây ăn trái  tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ  ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-30 Võ Thị Lào Phân tích hiệu  quả sản xuất (cây trồng/vật nuôi) tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ  ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-31 Lê Hồng Liên Đánh giá đặc tính hình thái và nông học của tập đoàn lúa rẫy Tây Nguyên ThS. Huỳnh Như Điền
LVTN-K32-A-32 Bùi Thị Kha Lil Tác động kinh tế-xã hội đến sinh kế hộ sản xuất nông nghiệp ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ PGs. Ts. Nguyễn Duy Cần
LVTN-K32-A-33 Huỳnh Thị Mỹ Linh Phân tích vai trò tín dụng nông thôn cho Hội Phụ Nữ trong sản xuất nông nghiệp huyện Tam Bình Vĩnh Long TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-34 Trương Thị Loan Phân lọai vùng và phân tích xu hướng phát triển vùng ở ĐBSCL  Ks. Lê Thành Đương
LVTN-K32-A-35 Lê Thị Phương Mai Đánh giá tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay nông nghiệp tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-36 Trần Quốc Nam Phân tiích vai trò hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp tỉnh An Giang TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-37 Nguyễn Thị Bích Ngân Phân tích hiệu quả kinh tế của hộ nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ. PGs. Ts. Võ Thị Thanh Lộc
LVTN-K32-A-38 Lưu Kim Ngân Phân tích thực trạng di dân thời vụ của lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh  TS. Nguyễn Phú Son
LVTN-K32-A-39 Nguyễn Thị Như Ngọc Tác động kinh tế-xã hội đến sinh kế hộ làm vườn ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ PGs. Ts. Nguyễn Duy Cần
LVTN-K32-A-40 Lưu Thanh Nhanh Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển lực lượng lao động nông thôn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. CN. Nguyễn Công Toàn
LVTN-K32-A-41 Trần Thị Hồng Nhiên Đánh giá hiệu quả sử dụng nước của hệ thống canh tác kết hợp cây trồng vật nuôi-thủy sản nước ngọt tại nông trường Cờ Đỏ (2009-2010) Ths. Nguyễn Văn Nhật
LVTN-K32-A-42 Nguyễn Út Nhỏ So sánh hiệu quả kinh tế mô hình lúa độc canh và lúa-thuỷ sản vùng ven biển ĐBSCL. PGs. Ts. Võ Thị Thanh Lộc
LVTN-K32-A-43 Huỳnh Thị Hồng Nhung Ảnh hưởng của việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đến sinh kế người dân ven biển vùng ĐBSCL CN. Nguyễn Công Toàn
LVTN-K32-A-44 Lê Thanh Phong So sánh hiệu quả kinh tế mô hình lúa độc canh và lúa-thuỷ sản tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long CN. Nguyễn Công Toàn
LVTN-K32-A-45 Trần Thanh Phương Phân tích hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác tiêu biểu vùng ĐBSCL: Trường hợp tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Bạc Liêu TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-46 Cao Thảo Quyên Đánh giá hiệu quả của quy trình canh tác Much more rice tại xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long KS. Nguyễn Hòang Khải
LVTN-K32-A-47 Lý Văn Tam Đánh giá lực lượng lao động nông thôn và  giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. KS. Lâm Huôn
LVTN-K32-A-48 Nguyễn Thành Tâm So sánh năng suất và phẩm chất 24 giống lúa cao sản ngắn ngày triển vọng tại Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ vụ Đông Xuân 2009-2010   ThS. Phạm Thị Phấn
LVTN-K32-A-49  Nguyễn Cao Thái Nhận thức của người dân về hiểm họa thiên nhiên do biến đổi khi hậu ở vùng lũ và ven biển của ĐBSCL TS. Đặng Kiều Nhân
LVTN-K32-A-50 Phan Thành Thắng Vai trò của việc chuyển giao nguồn vật liệu phân ly trong công tác giống cộng đồng  ThS. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh
LVTN-K32-A-51 Lê Hoàng Thao Đánh giá tác động kinh tế môi trường do chuyển đổi sàn xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-52 La Thị Phương Thảo Phân tích tính tổn thương của người dân về hạn hán và sử dụng nước ngầm ở ven biển ĐBSCL: trường hợp nghiên cứu tỉnh Trà Vinh TS. Nguyễn Văn Sánh
LVTN-K32-A-53 Trần Trung Thiện Quan sát sơ khởi bộ giống lúa Bạc Liêu do nông dân lai tạo TS. Huỳnh Quang Tín
LVTN-K32-A-54 Lê Ngọc Thuận So sánh xu hướng chọn giống giữa hai hệ thống: nhà nước và cộng đồng  ThS. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh
LVTN-K32-A-55 Nguyễn Anh Thương Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá tra  tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ CN. Đỗ Thị Đến
LVTN-K32-A-56 Nguyễn Thanh Thúy So sánh năng suất và chất lượng bộ giống lúa TM vụ hè Thu 09 và Đông Xuân 2009-2010 TS. Huỳnh Quang Tín
LVTN-K32-A-57 Võ Thị Ngọc Thùy Đánh giá tình hình vay và hiệu quả sử dụng vốn vay trong nông nghiệp tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng PGs. Ts. Dương Ngọc Thành
LVTN-K32-A-58 Phan Văn Tín Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Cần Thơ  ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-59 Lê Thanh Toàn Phân tích vai trò tín dụng nông thôn cho Hội Nông Dân trong sản xuất nông nghiệp huyện Tam Bình Vĩnh Long TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-60 Từ Thị Kim Trang Phân tích hiện trạng sử dụng nguồn nước ngầm trong sản xuất nông nghiệp và hướng đề xuất sử dụng hiệu quả và bền vững ở xã Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-61 Nguyễn Thùy Trang Các yếu tố tác động đến chuyển dịch lao động ở huyện Vĩnh Thạnh, TPCT: Đề xuất giải pháp ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-62 Đỗ Lê Quỳnh Trang Ảnh hưởng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đến thu nhập người dân xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. CN. Đỗ Thị Đến
LVTN-K32-A-63 Lưu Minh Trí Đánh giá năng suất 20 giống lúa nếp MTL tại ĐHCT ThS. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh
LVTN-K32-A-64 Đổ Cao Trí So sánh năng suất 14 giống lúa cao sản ngắn ngày triển vọng tại Vũng Liêm – Vĩnh Long  KS. Nguyễn Hoàng Khải
LVTN-K32-A-65 Huỳnh Minh Triết So sánh năng suất 14 giống lúa cao sản ngắn ngày triển vọng tại Mang Thít – Vĩnh Long  KS. Nguyễn Hoàng Khải
LVTN-K32-A-66 Võ Thị Mỹ Trinh Phân tích vai trò tín dụng nông thôn trong sản xuất nông nghiệp huyện Tam Bình Vĩnh Long TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-67 Võ Hồng Bước đầu đánh giá tác động và tính chấp nhận của khuyến nông có sự tham gia (PTD) tại An Giang PGs. Ts. Nguyễn Duy Cần
LVTN-K32-A-68 Nguyễn Minh Tuấn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn tài nguyên rừng và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn RNM ven biển Cà Mau CN. Phạm Hải Bửu
LVTN-K32-A-69 Lê Thị Vân Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Bình Thủy - TP Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2008  ThS. Võ Thanh Dũng
LVTN-K32-A-70 Nguyễn Bá Vạn Hiện trạng sử dụng và tần suất thay đổi giống lúa nếp tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang  ThS. Ông Huỳnh Nguyệt Ánh
LVTN-K32-A-71 Lê Trung Việt Phân tích yếu tố rủi ro trong sản xuất của hệ thống lúa - thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu TS. Lê Cảnh Dũng
LVTN-K32-A-72 Nguyễn Thị Vinh Ảnh hưởng của việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đến sinh kế người dân Bán đảo Cà Mau vùng ĐBSCL CN. Nguyễn Công Toàn
LVTN-K32-A-73 Mai Ngọc Yến Đánh giá lực lượng lao động nông thôn và giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Thới Lai, Cần Thơ PGs. Ts. Dương Ngọc Thành

Thông báo

Số lượt truy cập

5672223
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
470
1532
19240
5672223

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn