MaLA

Họ

Tên

Tên đề tài

Năm

CB hướng dẫn

LATS-A199

Phan

Vy

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

2016

TS Nguyễn Quang Tuyến

LATS-A198

Nguyễn Hồng

Vui

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên Xà lách xoong và Khoai lang tỉnh Vĩnh Long

2016

PGs. Ts
Trần Thị
Thu Thủy

LATS-A197

Nguyễn Công

Uẩn

Đánh giá các giải pháp kỹ thuật tăng hiệu quả tài chính cho sản xuất lúa vụ Thu Đông tại huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang.

2016

Ts. Huỳnh Quang Tín

LATS-A196

Dương Văn

Tuấn

Nghiên cứu chuỗi giá trị Thanh Long tỉnh Long An

2016

PGS. TS. Võ
Thị Thanh Lộc

LATS-A195

Nguyễn Nhựt

Trường

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò sữa tỉnh Sóc Trăng

2016

PGs.Ts. Nguyễn Ngọc Đệ

LATS-A194

Nguyễn Thị Kim

Thoa

Đánh giá hiệu quả sự dụng vốn vay tiết kiệm – tín dụng của phụ nữ nghèo tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2016

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

LATS-A193

Đỗ Phương Thanh

Thanh

Đánh giá sự thay đổi và hiệu quả kinh tế của một số hệ thống canh tác chính trên ba vùng sinh thái Nông nghiệp khác nhau ơ tỉnh Bạc Liêu.

2016

Ts. Nguyễn Hồng Tín

LATS-A192

Lê Minh

Thắng

Tác động của hệ thống giống cộng đồng đến hiệu quả sản xuất lúa ở tỉnh Hậu Giang

2016

Ts. Huỳnh Quang Tín

LATS-A191

Đặng Thanh

Phú

Phân tích hiệu quả sản xuất lúa trong mô hình lúa - tôm luân canh vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Lê
Cảnh Dũng

LATS-A190

Trần Thanh

Phong

Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá lóc ao và vèo tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang

2016

PGs. Ts
Dương
Ngọc
Thành

LATS-A189

Phạm Ngọc

Phát

Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất trồng lúa Tỉnh Vĩnh Long

2016

PGS TS Võ
Quang Minh

LATS-A188

Nguyễn Thành

Nhân

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

2016

Ts. Đỗ
Minh Nhựt

LATS-A187

Đặng Tuyết

Loan

Phân tích hoạt động tạo thu nhập và chiến lược kinh tế của hộ ít đất vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Võ Văn
Tuấn

LATS-A186

Trần Thị

Linka

Đánh giá mức độ tham gia của nông dân trong sản xuất lúa giống cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang

2016

Ts. Huỳnh Quang Tín

LATS-A185

Lê Thái Mộng

Huyền

Phân tích rủi ro trong nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Lê
Cảnh Dũng

LATS-A184

Lê Hoàng

Hôn

Phân tích hiệu quả tài chính của dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở ĐBSCL

2016

TS. Lê Cảnh Dũng

LATS-A183

Nguyễn Thị Biên

Giới

Phân tích vai trò của phụ nữ trong sản xuất lúa và tôm vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Phạm
Công Hữu

LATS-A182

Lý Thùy

Giang

Đánh giá tác động của lũ đến sinh kế của người dân tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

2016

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

LATS-A181

Trần Nguyễn Trúc

Giang

Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng chanh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

2016

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

LATS-A180

Lê Minh

Điền

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại tỉnh Bạc Liêu

2016

PGS. TS Dương Ngọc Thành

LATS-A179

Nguyễn Thị Diệu

Đang

Đánh giá đa dạng sinh kế nông hộ ở hệ thống lúa tôm và tôm chuyên vùng ven biển ĐBSCL

2016

TS Lê
Cảnh Dũng

LATS-A178

Nguyễn Thanh

Bình

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng quá trình chuyển đổi mô hình độc canh cây lúa sang lúa - tôm huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang ”

2016

PGS. TS Dương Ngọc Thành

LATS-A177

Bùi Lan

Anh

Đánh giá khả năng thích nghi và phát triển giống AG-Nếp tỉnh An Giang

2016

TS. Huỳnh Quang Tín

LATS-A176

Đặng Thụy Ái

 Đức

Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

2016

PGS. Ts Dương Ngọc Thành

LATS-A175

Đoàn Ngọc

 Anh

Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình nuôi cá lồng biển ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

2016

PGs. Ts
Dương
Ngọc
Thành

LATS- 174

Nguyễn Công

Toàn

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong sản xuất lúa của hộ gia đình tỉnh Bạc Liêu

2015

 

LATS-A173

Dương Bảo

Việt

Phân tích hiện trạng phát triển công nghệ sinh học trong ngành cây trồng, chăn nuôi và thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp

2015

 

LATS-A172

Thạch Ngọc

Tuấn

Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

2015

 

LATS-A171

Nguyễn Thanh

Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A170

Nguyễn Thanh

Tùng

Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề đan lục bình ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A169

Võ Minh

Triều

Đánh giá hiệu quả kinh tế  của mô hình lúa- ớt Chỉ Thiên ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A168

Lê Hải

Triều

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò va sự tham gia xây dựng nông thôn mới của người dân nông thôn ở Tp Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu tại huyện Phong Điền

2015

 

LATS-A167

Nguyễn Quốc

Trí

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A166

Phan Nguyễn Khánh

Trang

Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt của hộ nghèo vùng BĐBSCL

2015

 

LATS-A165

Nguyễn Phạm Minh

Toàn

Thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình canh tác trên đất lúa ở quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A164

Võ Thị Thu

Thủy

Phân tích hiệu quả mô hình ruộng lúa bờ hoa ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A163

Trần Thị

Thơm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ dân sau khi bị thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A162

Đỗ Thị Thanh

Thảo

Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2015

 

LATS-A161

Dương Bé

Thạnh

Phân tích sinh kế nông hộ Khmer làm thuê trong sản xuất lúa ở huyện Thới Lai, tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A160

Võ Thanh

Quang

Phân tích hiện trạng phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, y tế - dược và bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Tháp

2015

 

LATS-A159

Nguyễn Thị

Phượng

Đánh giá thực trạng nghèo và đề xuất giải pháp thoát nghèo bền vững tại huyện Tam Bình, VL

2015

 

LATS-A158

Nguyễn Duy

Phương

Đánh giá nhu cần cơ giới hóa cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

2015

 

LATS-A157

Nguyễn Thị

Như

Đánh giá nguồn lực và hoạt động sinh kế hộ nông dân ở ĐBSCL

2015

 

LATS-A156

Nguyễn Thanh

Nhanh

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình tôm-lúa ở tỉnh Kiên Giang

2015

 

LATS-A155

Thái Văn

Nhân

Đánh giá hiệu quả các mô hình nông lâm kết hợp tại khu vực đồi núi huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

2015

 

LATS-A154

Nguyễn Ngọc

Nhân

Đánh giá mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VIETGAP tại tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A153

Huỳnh Thị Huỳnh

Mai

Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của làng nghề đan lưới thơm rơm tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A152

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

Đánh giá thực trạng nghèo và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ Khmer nghèo ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, VL

2015

 

LATS-A151

Lê Văn

Lực

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến hệ thống canh tác và sinh kế của nông hộ bị mất đất tại huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

2015

 

LATS-A150

Hà Thị Trúc

Loan

Phân tích hiệu quả kinh tế ba mô hình canh tác trên nền đất lúa tại quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A149

Nguyễn Bách

Khoa

Đánh giá tính tổn thương của nông dân vùng ĐBSCL dưới tác động của lũ và xâm nhập mặn

2015

 

LATS-A148

Chung Thị Thu

Hồng

Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A147

Huỳnh Hữu

Hiệp

Tác động và biện pháp thích nghi biến đổi khí hậu của nông hộ phường Thới An Đông, Q. Bình Thủy, tp Cần Thơ

2015

 

LATS-A146

Nguyễn Thanh

Hải

Phân tích hiệu quả kỹ thuật mô hình sản xuất lúa Tài nguyên sữa tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A145

Lê Trường

Giang

Nghiên cứu chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp

2015

 

LATS-A144

Nguyễn Đức

Dũng

Phân tích hiệu quả tài chính và xã hội các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2015

 

LATS-A143

Nguyễn Thị Trúc

Dung

Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài tỉnh Tiền Giang

2015

 

LATS-A142

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Phân tích mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Vĩnh Long

2015

 

LATS-A141

Huỳnh Thị Anh

Đào

Đánh giá vai trò của giới trong sản xuất lúa tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

2015

 

LATS-A140

Lê Hữu

Danh

Nghiên cứu chuỗi giá trị gạo tài nguyên tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A139

Hồ Vũ Linh

Đan

Đánh giá sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2015

 

LATS-A138

Nguyễn Hữu

Dân

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về hiệu quả của dự án HEIFER trong xóa đói giảm nghèo tại ĐBSCL

2015

 

LATS-A137

Đào Công

Chương

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất Artemia ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2015

 

LATS-A136

Ngụy Mộng

Cầm

Phân tích hệ thống sản xuất và tiêu thụ trong chuỗi cung ứng thanh long, tỉnh Tiền Giang.

2015

 

LATS-A135

Nguyễn Đình

Xuyên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A134

Lê Trung

Việt

Phân tích ảnh hưởng của các hiểm họa tự nhiên đến sự thất thoát lúa của nông hộ vùng tây nam sông Hậu Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A133

Lâm Văn

Út

Đánh giá thực trạng và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2013

2014

 

LATS-A132

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

Đánh giá hiệu quả các mô hình luân canh lúa - màu trên vùng đất phèn
 tỉnh Hậu Giang

2014

 

LATS-A131

Trần Thị Khánh

Trúc

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển kỹ thuật
 " 1 phải 5 giảm" ở vùng sản xuất lúa tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A130

Đường Huyền

Trang

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống rừng - tôm kết hợp
 tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A129

Phan Văn

Trang

Đánh giá sự thay đổi kỹ thuật canh tác lúa trong vùng đê bao tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A128

Phạm Thanh

Toàn

Ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hiệu quả các hệ thống canh tác tại huyện
 Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

2014

 

LATS-A127

Lê Thiện

Tích

 

2014

 

LATS-A126

Châu Minh

Thưởng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính các mô hình canh tác vùng sinh thái mặn tỉnh Bạc Liêu

2014

 

LATS-A125

Lê Ngọc

Thuận

Đánh giá hiệu quả sản xuất hệ thống canh tác chủ lực vùng bị ảnh hưởng lũ tại An Giang và Cần Thơ

2014

 

LATS-A124

Lê Thị Anh

Thư

Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng lúa giống xác nhận nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A123

Lê Văn

Thăm

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A122

Lê Thành

Sơn

Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hiệu quả sử dụng đất và các hệ thống canh tác tại huyện An Minh tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A121

Lâm Thành

Vai trò của thanh niên trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A120

Quách Kim

Phượng

Vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cờ Đỏ
thành phố Cần Thơ

2014

 

LATS-A119

Trần Thanh

Phương

Áp dụng hệ thống hỗ trợ quyết định trong nghiên cứu cải thiện hiệu quả
 sản xuất lúa cao sản tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A118

Phan Hồng

Phúc

Cải thiện hiệu quả sử dụng nước tưới cho trồng rau tại xã Tham Đôn,
 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A117

Nguyễn Quốc

Phong

Nghiên cứu hệ thống canh tác luân canh lúa - màu ở tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A116

Huỳnh Anh

Pha

Phân tích hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A115

Dương Hạnh Thúy

Nhung

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau ăn lá tại tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A114

Nguyễn Út

Nhỏ

Phân tích hiệu quả sản xuất các hệ thống canh tác chủ lực trên nền đất lúa ở vùng bị ảnh hưởng phèn, mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A113

Võ Thị

Ngân

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lượt thích ứng của cư dân đối với môi trường sống ở đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A112

Hồng Minh

Nhật

Tác động của việc sử dụng lúa giống chất lượng đến hiệu quả sản xuất lúa
 của nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2014

 

LATS-A111

Phạm Phương

Nam

Phân tích hiệu quả tài chính chăn nuôi heo thịt quy mô nông hộ tại huyện Mang Thít,
 tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A110

Nguyễn Văn

Mỹ

 

2014

 

LATS-A109

Trần Thị Kham

Ly

Thực trạng và giải pháp quản lý cỏ dại trong canh tác lúa ở 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp và Long An

2014

 

LATS-A108

Võ Thị

Lào

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A107

Lưu Thị Thúy

Kiều

Phân tích ảnh hưởng của phương thức tưới đến hiệu quả sản xuất lúa vùng chịu ảnh hưởng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A106

Nguyễn Hoàng

Khải

Hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình canh tác lúa " 1 phải - 6 giảm" tại Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

2014

 

LATS-A105

Nguyễn Thị Thùy

Kha

Phân tích sinh kế nông hộ sản xuất chuyên lúa, lúa - màu và lúa - thủy sản
 ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A104

Trương Minh

Hùng

Xác định các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến tiềm năng sản xuất nếp ở hai huyện Thủ Thừa và Châu Thành tỉnh Long An

2014

 

LATS-A103

Trần Thị

Hồng

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Cửa
 Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A102

Đỗ Văn

Hoàng

So sánh hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình canh tác 3 vụ lúa và
 2 lúa-màu tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

2014

 

LATS-A101

Dương Thị Hoài

Hặng

Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng tràm kê liếp và không kê liếp tại
 tỉnh Cà Mau

2014

 

LATS-A100

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảm nghèo tại xã Hòa An
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

2014

 

LATS-A99

Tô Thanh

Hải

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản
 xuất lúa ở tỉnh Bạc Liêu

2014

 

LATS-A98

Lê Kim

Phân tích năng lực tài chính của nông hộ tại một số tỉnh Đồng bằng
 sông Cửu Long

2014

 

LATS-A97

Châu Thành

Duy

Đánh giá mức độ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A96

Lâm Thị Ngọc

Dung

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác luân canh với bắp lai tại huyện An Phú tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A95

Phạm Hồng

Đấu

Đánh giá tác động của các dự án thủy lợi đến thay đổi hệ thống canh tác và hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A94

Huỳnh Thị Hồng

Đào

Phân tích sinh kế nông hộ sản xuất chuyên màu, chuyên tôm, cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

 

LATS-A93

Nguyễn Thành

Công

Ảnh hưởng của khai thác tầng đất sét và hiệu quả của bón phân đến năng
 suất lúa tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

2014

 

LATS-A92

Lê Chí

Công

Thực trạng lao động và ảnh hưởng của đào tạo nghề đến việc làm và thu nhập của người dân nông thôn tỉnh Kiên Giang

2014

 

LATS-A91

Bùi Thế

Anh

Đánh giá mức độ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân xã Bình Hòa huyện Châu Thành tỉnh An Giang

2014

 

LATS-A90

Lê Văn

An

Phân tích tình hình sản xuất lúa vùng chịu ảnh hưởng mặn tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh

2014

 

LATS-EX90

Lý Thành

Tài

Phân tích hiệu quả sử dụng tài nguyên của sản phẩm cá tra ở huyện Chợ Lách, Bến Tre

2013

 

LATS-A89

Nguyễn Thị Bích

Tuyền

Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả kinh tế và thu nhập của hộ sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

2013

 

LATS-A88

Nguyễn Tấn

Tài

Giải pháp tối đa hóa lợi nhuận tù sản xuất nông nghiệp của nông hộ trong khu vực có đê bao vùng lũ thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

2013

 

LATS-A87

Nguyễn Văn

Phiếu

Đánh giá hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới của xã Tích Thiện huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

2013

 

LATS-A86

Trịnh Thanh

Nhân

Phân tích sự thay đổi chất lượng nước mặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội tại Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh

2013

 

LATS-A85

Phạm Ngọc

Nhàn

Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân về chất lượng lớp tập huấn (FFS) chọn giống và sản xuất lúa giống cộng đồng tỉnh Hậu Giang năm 2012

2013

 

LATS-A84

Nguyễn Văn

Đệ

Phân tích hiệu quả hoạt động của hợp tác xã tại tỉnh Trà Vinh

2013

 

LATS-A83

Nguyễn Thùy

Trang

Thực trạng bình đẳng giới và vai trò phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer trong phát triển kinh tế hộ ở khu vực nông thôn tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang

2012

 

LATS-A82

Lê Văn

Toàn

Phân tích hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi tôm sú, thẻ chân trắng và cá kèo thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu

2012

 

LATS-A81

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

Đánh giá tác động của cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đến sinh kế người làm thuê và người trồng lúa ở hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn tỉnh An Giang

2012

 

LATS-A80

Nguyễn Thị Ngọc

Thảo

Đánh giá kết cấu hạ tầng, cơ cấu lao động và hình thức tổ chức sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới của xã Tân Hòa Thành huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

2012

 

LATS-A79

Hà Thị

Oanh

Thực trạng lao động và ảnh hưởng của đào tao nghề đến việc làm và thu nhập của người dân nông thôn tỉnh Đồng Tháp

2012

 

LATS-A78

Bùi Thị Kha

Lil

Phân tích các hoạt động sinh kế của nông hộ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

2012

 

LATS-A77

Nguyễn Văn

Hưởng

Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh ở thành phố Bạc Liêu

2012

 

LATS-A76

Nguyễn

Đel

Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh Long An năm 2009

2012

 

LATS-A75

Trần Hoàng

Anh

Phân tích mối quan hệ của tín dụng phi chính thức đến sinh kế của nông hộ huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ

2012

 

LATS-A74

Lê Hoàng

An

Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp - thủy sản huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

2012

 

LATS-A73

Thái Thanh

Tân

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa thơm "ST" tỉnh Sóc Trăng

2010

 

LATS-A72

Bùi Minh

Tuyết

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2010

 

LATS-A71

Võ Ngọc

Niên

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung ở thành phố Cần Thơ

2010

 

LATS-A70

Huỳnh Gia

Khoa

 Hoạch định chiến lược và một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015

2010

 

LATS-A69

Nguyễn Trọng

Hữu

Đánh giá hiệu quả sản xuất của ba mô hình nuôi tôm vùng ảnh hưởng mặn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

2010

 

LATS-A68

Nguyễn Thanh

Hồng

Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp

2010

 

LATS-A67

Lê Thị Thúy

An

Nhu cầu vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ sản xuất nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ - thành phố Cần Thơ

2010

 

LATS-A66

Trần Thanh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nghề tại huyện Cờ Đỏ - Tp Cần Thơ

2012

 

LATS-A65

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

Đánh giá tác động của cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đến sinh kế người làm thuê và người trồng lúa ở hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn tỉnh An Giang

2012

 

LATS-A64

Nguyễn Minh

Thuận

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010 – 2015

2012

 

LATS-A63

Lê Đình

Thắng

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp – thủy sản huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2012

2012

 

LATS-A62

Đồng Ngọc

Phượng

Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất kiểu sử dụng đất hiệu quả tại vùng đệm xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

2012

 

LATS-A61

Trần Duy

Phát

Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội và xác định mức độ đáp ứng các tiêu chí xã nông thôn mới của xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

2012

 

LATS-A60

Huỳnh Hoàng

Nhựt

Phân tích hiệu quả kinh sản xuất lúa trong bối cảnh cạnh tranh của cây trồng và vật nuôi khác ở ĐBSCL

2012

 

LATS-A59

Trần Văn

Kiên

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh ở tp Bạc Liêu

2012

 

LATS-A58

Nguyễn Tấn

Để

Phân tích thực trạng lao động làm thuê trong nông nghiệp ở ĐBSCL giai đoạn 2005 – 2010

2012

 

LATS-A57

Dương Thái

Đức

Nghiên cứu nhu cầu huấn luyện nâng cao năng lực của nông dân canh tác cây có múi vùng ĐBSCL

2011

 

LATS-A56

Nguyễn Thái

Anh

Thực trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn  huyện Mang Thít – Vĩnh Long đến năm 2020

2011

 

LATS-A55

Bùi Thanh

Minh

Phân tích hiện trạng và khả năng ứng dụng công nghệ sinh học tại trường Đại học Cần Thơ

2011

 

LATS-A54

Nguyễn Văn

Nhiệm

Lựa  chọn phương án sử dụng đất nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu cho vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng

2011

 

LATS-A53

Nguyễn Ngọc

Tuấn

Đánh giá sự phát triển hệ thống giống cộng đồng tỉnh An Giang

2011

 

LATS-A52

Nguyễn Thị Thu

Trang

Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh An Giang

2011

 

LATS-A51

Dương Trung

Thịnh

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến đời sống và sản xuất  tại vùng ven biển tỉnh Kiên Giang

2011

 

LATS-A50

Trần Trung Nhất

Quân

Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên nông hộ ở vùng đệm vườn Quốc Gia U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang

2011

 

LATS-A49

Hồ Thanh

Nhân

Phân tích hiện trạng kinh tế và kỹ thuật sản xuất chôm chôm phục vụ tiêu chuẩn Global Gap tại xã Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre

2011

 

LATS-A48

Trần Ngọc Bá

Nhân

Nhu cầu và giải pháp cung cấp thông tin khoa học công nghệ cho các xã vùng nông thôn tại tp Cần Thơ

2011

 

LATS-A47

Minh

Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất muối Bạc Liêu

2011

 

LATS-A46

Đặng Minh

Mẫn

Đánh giá mối quan hệ “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tỉnh An Giang

2011

 

LATS-A45

Lê Văn

Khanh

Tác động của việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất đến sinh kế của hộ sản xuất nông nghiệp ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

2011

 

LATS-A44

Nguyễn Đình

Huy

Đánh giá và chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu, Nilaparvata lugens (Stala), trong nhà lưới và khảo nghiệm đặc tính nông học và năng suất của 10 giống triển vọng ở ngoài đồng

2011

 

LATS-A43

Mã Văn

Huế

Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa theo hướng Vietgap tại Tam Nông, Đồng Tháp

2011

 

LATS-A42

Hồ Phước

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển ngành gốm đỏ tại huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long

2011

 

LATS-A41

Đỗ Thị

Đến

Đánh giá thực trạng và tác động nghề nuôi cá tra tới phát triển kinh tế xã hội và môi trường tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

2011

 

LATS-A40

Phan Quốc

Cường

Hiệu quả kinh tế và môi trường của hệ thống canh tác vườn- ao- chuồng- biogas ở vùng nước ngọt Đồng bằng sông Cửu Long

2011

 

LATS-A39

Trần Cao

Chiến

Đánh giá hiệu quả sinh học và kinh tế của phân vi sinh Biogro trong canh tác lúa cao sản tại Tiền Giang và Hậu Giang

2011

 

LATS-A38

Thị

Cành

Đánh giá hiệu quả mô hình ứng dụng kỹ thuật mới trong canh tác tôm sú – lúa tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

2011

 

LATS-A37

Đặng Công

Bình

Đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

2011

 

LATS-A36

Nguyễn Trung

Hiếu

Phân tích ảnh hưởng đến sinh kế của người dân nuôi tôm vùng ven biển Bạc Liêu và Cà Mau

2010

 

LATS-A35

Đoàn Thanh

Thực trạng và giải pháp giảm nghèo ở huyện Vũng Liêm – Sóc Trăng

2010

 

LATS-A34

Nguyễn Thị Thanh

Tuyến

Nghiên cứu vai trò của nữ giới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

2010

 

LATS-A33

Đào Xuân

Tùng

Phân tích chuỗi giá trị khoai lang tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

2010

 

LATS-A32

Hồ Minh

Tâm

Đánh giá ảnh hưởng của dự án xây dựng nhà máy khí điện đạm lên đời sống người dân và đề xuất mô hình canh tác hiệu quả cho khu vực tái định canh xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

2010

 

LATS-A31

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sản xuất các hệ thống canh tác nuôi ở vùng ảnh hưởng mặn của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

2010

 

LATS-A30

Huỳnh Quãng

Sơn

Đánh giá hiệu quả việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2001 – 2008

2010

 

LATS-A29

Danh Thu

Phương

Đánh giá tác động dự án bảo tồn đa dạng sinh học (CBDC) đến kinh tế - kỹ thuật sản xuất lúa cộng đồng ĐBSCL

2010

 

LATS-A28

Trần Thị Thiên

Như

Tác động của đô thị hóa đến sinh kế của người dân trên địa bàn phường Thới An Đông, quận Bình Thủy Tp. Cần Thơ

2010

 

LATS-A27

Nguyễn Thị Ngọc

Nhi

Phân tích hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tại Tp. Cần Thơ

2010

 

LATS-A26

Nguyễn Khánh

Lam

Nghiên cứu vai trò của hội nông dân, hội phụ nữ và tổ chức khuyến nông cơ sở trong hoạt động khuyến nông Hậu Giang

2010

 

LATS-A25

Phan Chí

Hiếu

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tại Trà Vinh và Sóc Trăng năm 2008 – 2009

2010

 

LATS-A24

Lữ Thị Kim

Dung

Nghiên cứu các phương pháp tồn trữ hạt lúa trong điều kiện nông hộ

2010

 

LATS-A23

Trần Nhựt Phương

Diễm

Đánh giá lao động nông thôn và đề xuất giải pháp đào tạo nghề cho lao động vùng ven thành phố Cần Thơ

2010

 

LATS-A22

Nguyễn Thị

Bắp

Hiện trạng canh tác lúa trên đất nhiễm mặn ở Sóc Trăng và kỹ thuật tăng tính chịu mặn cho lúa bằng chất kích thích

2009

 

LATS-A21

Nguyễn Minh

Tri

Phân tích và đánh giá thực trạng lao động và việc làm của nông hộ trên các cụm dân cư vượt lũ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

2009

 

LATS-A20

Huỳnh Văn

Thạnh

Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất các giải pháp phát triển cá thát lát còm ở tỉnh Hậu Giang năm 2007

2009

 

LATS-A19

Đặng Thị Thanh

Quỳnh

Đánh giá thực trạng và giải pháp đa dạng hoas hoạt động của các HTX nông nghiệp tỉnh An Giang

2009

 

LATS-A18

Trần Văn

Nhãn

Đánh giá thực trạng sản xuất và so sánh hiệu quả kinh tế các mô hình luân canh màu trên nền đất lúa tại huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

2009

 

LATS-A17

Võ Đăng

Đánh giá mô hình sản xuất và sinh kế nông hộ vùng chuyển đổi huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

2009

 

LATS-A16

Đoàn Văn

Hổ

Phân tích chuỗi giá trị cá tra ở An Giang

2009

 

LATS-A15

Trần Thế Như

Hiệp

Phân tích ảnh hưởng của quy mô đất đai và chính sách hạn điền đến sinh kế nông hộ ở huyện Thoại Sơn, AG

2009

 

LATS-A14

Huỳnh Văn

Hiền

Vai trò của khai thác thủy sản đối với sinh kế của nông hộ sống trong vùng lũ ở ĐBSCL

2009

 

LATS-A13

Nguyễn Văn Nhiều

Em

Phân tích hoạt động nuôi và định hướng phát triển bền vững ngành hàng cá tra ở ĐBSCL

2009

 

LATS-A12

Huỳnh Như

Điền

Chọn giống lúa Nanh Chồn và nếp than tại tỉnh Trà Vinh và xác định dấu phân tử DNA

2009

 

LATS-A11

Đặng Thị Anh

Đào

Phân tích chuỗi giá trị tôm sú xuất khẩu tại Cà Mau và Bến Tre

2009

 

LATS-A10

Trần Công

Danh

Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và kế hoạch chiến lược ứng dụng GIS cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Kiên Giang

2009

 

Thông báo

Số lượt truy cập

5672196
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
443
1505
19213
5672196

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn